KAPAK
İÇ KAPAK ARKASI
İÇİNDEKİLER
DERGİ YAZIM KURALI

Ali Çağlar ÇAKMAK, M. Tahir GÜNEŞER
İnternet Ortamındaki Bilgi Paylaşımının Tüketici Satın Alma Kararına Etkileri: İnteraktif Bir Araştırma

Ali KÜÇÜKLER
Antik Hint ve Yunan Uygarlıkları Arasında Bir Etkileşim Örneği: Krishna – Herakles

Banu ÇOLAK
Tarihsel Süreç İçerisinde Müzelerle Birlikte Değişen Sergileme Mekanları; New York Modern Sanat Müzesi (MoMA) ve Frankfurt Modern Sanat Müzesi (MMK) Örneği

Can ELDEMİR
Müzik ve Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerine İlişkin Görüşleri: Gazi Üniversitesi Örneği

Cengiz ÖZMEN

Sosyal Bilgiler Eğitiminde Yansıtıcı İnceleme Yaklaşımına İlişkin Öğretmen Görüşleri

Emine KILAVUZ, Betül Altay TOPCU, Nadide Sevil TÜLÜCE

Yükselen Ekonomilerde Döviz Kuru Rejimi Seçimi: Ampirik Bir Analiz

Ergün KÜÇÜK
Muhasebe Standartlarına Göre Finansal Tablo Hatalarının Düzeltilmesi ve Raporlanması

Faruk YILDIRIM
Geçmişten Günümüze Türk Müziğinde Toplu İcra Anlayışı Üzerine Bir İnceleme

Güzin KIYIK
An Analysis on PR (Public Relations) Studies Conducted by Companies in Turkey about Environmental Management

Halil AYTEKİN

Harry Potter ve Felsefe Taşı’nda Üslûp ve Mizah

Kenan GÜLLÜ, Sabiha KUŞDERCİ
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun Verdiği Hizmetlerin Üniversite Öğrencileri Tarafından Algılanması: Sivas Yurtkur Örneği

Mehmet KINIK

Türk Halk Müziği Çalgı Topluluklarının Yapılanması ve Bağlama

Melike KUM
İktisadın Yeni Coğrafi Açılımı: Yeni Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı

Muhammet ARSLAN
Adıyaman Besni İlçesindeki Bazı Mezar Taşlarında Görülen Kahve Yapımı ve Sunumu İle İlgili Kabartmalar Üzerine

Omar SALAİBİ
Analyze the Reality of Strategic Management in the Palestinian Nonprofit Organization in the area of Ramallah and Albireh

Oya LEVENDOĞLU ÖNER

İstanbul’da Müzik: Evrensel Bir Mesaj mı?

Sabit DOKUYAN
I. Büyük Millet Meclisi’nde Kayseri Mebusları ve Milli Mücadeledeki Etkinlikleri

Serap ÇALIŞKAN, Burak KARABEY, Gamze Sezgin SELÇUK
Öğretmen Adaylarının Fizik Dersine Yönelik Başarı Güdüleri: Cinsiyet ve Anabilim Dalının Etkileri

Seyfullah KORKMAZ
Hacı Torun Efendi’nin Miftâhu’l Hayât İsimli Eseri Üzerine Bir Araştırma

Şükrü AKDOĞAN, Mustafa Halid KARAARSLAN

Gençlerin Kendilerinin ve Ailelerinin Giysi Tüketimi Alışkanlıklarını Değerlendirmeleri: Nevşehir Üniversitesi

İİBF Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Sosyal Bilimler Enstitüsü 2011