Ali Çağlar ÇAKMAK, M. Tahir GÜNEŞER, Hasan TERZİ
Bankaların Müşterilerine Sunduğu İnternet Bankacılığı Hizmetinin Müşteriler Tarafından Değerlendirilmesi: Karabük Şehir Merkezinde Uygulama

Ali KORKMAZ, İbrahim E. BİLİCİ
Şerif Mardin’in Sosyal Değişim ve Kültürel Tartışmalarında Modernleşme, İletişim ve Dil Bağlantısı

Aşır ÖZBEK
Kentsel Yoksulluğun Genel Bir Değerlendirilmesi: Kırıkkale Örneği

Aydın BALYER, Yüksel GÜNDÜZ
Türk Yükseköğretim Yönetim Sisteminde YÖK ile Yaşanan Paradigmatik Dönüşüm: Vakıf Üniversiteleri Çelişkisi

Cihan DURA, Zerrin KILIÇARSLAN
Ulusötesi Şirketler ve Ulus Devlet: Güç Kayması Üzerine Bir Araştırma

Dilara GÖLGELİ, Sibel SARAÇOĞLU
Fen ve Teknoloji Dersi “Işık ve Ses” Ünitesinin Öğretiminde Kavram Karikatürlerinin Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi

Emre TOPRAK, Hasan BOZGEYİKLİ
Öğretmen Adaylarının Sosyal Sermaye Düzeylerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi (Erciyes Üniversitesi Örneği)

Fikret BİRDİŞLİ
Ulusal Güvenlik Kavramının Tarihsel ve Düşünsel Temelleri

Habib HAMURCU, Nurten SARGIN
Lise Öğrencilerinin Boyun Eğme Davranışları İle Psikolojik İhtiyaçları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

İsmail AYDOĞAN
Kuantum Fiziğinin Eğitim Bilimlerine Etkisi: Hologram ve Morfik Alanlar

Levent DEĞİRMENCİOĞLU, Hasan ARAPGİRLİOĞLU
Makamsal Viyolonsel Öğretiminde Popüler Müzik Eserlerinden Yararlanma (Orhan Gencebay Örneği)

Mine YENİÇERİ ALEMDAR, Nahit Erdem KÖKER
Siyasi Partilerin 2007- 2011 Türkiye Genel Seçimlerinde Web Sitesi Kullanımı ve Karşılaştırmalı Analizi

Mustafa DURMUŞÇELEBİ, Dilek AKKAYA
2006 Okulöncesi Eğitim Programının Uygulanmasının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Kayseri İli Örneği)

Mustafa KACUR, Mustafa ATAK
Üniversite Öğrencilerinin Sorun Alanları ve Sorunlarla Başetme Yolları: Erciyes Üniversitesi Örneği

Mustafa ŞANAL
Atatürk Döneminde Kayseri Halkevi Tarafından Düzenlenen Köy Gezileri

Sosyal Bilimler Enstitüsü 2012