SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİS

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ


Sahibi

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü adına

Prof. Dr. Lütfullah CEBECİ

 

Editör

Yrd. Doç. Dr. Muhittin KAPANŞAHİN

e-mail: sbe.dergi@erciyes.edu.tr  

 

 

ISSN: 1300-1582

Dergideki yazıların bilimsel, imla ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.

 

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

yılda en az iki defa yayımlanan

hakemli bir dergidir.

  

Dizgi ve Baskı

Erciyes Üniversitesi Matbaası

 

Editör Yardımcısı

Araş.Gör.Neşe ŞENEL

e-mail: sbe.dergi@erciyes.edu.tr

 

ERÜ SBE Dergisi asosindex tarafından taranmaktadır.

 

Yönetim ve Yazışma Adresi
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 38039 KAYSERİ
Telefon: 0 352 437 52 74
Faks: 0 352 437 07 82

 

e-mail: sbe.dergi@erciyes.edu.tr