Sahibi

 

İÇİNDEKİLER

Elif Gizem UĞURLU

Annelik Rolünün Öğrenilme Sürecinde Medyanın Yeri


Gülhan GÜVEN- Berat AHİ- Seda TAN- Rıdvan KARABULUT

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Kullandıkları Öğretim Yöntemleri Hakkındaki Görüşleri


Gülmira OSPANOVA

Türk Ve Kazak Dillerinde Fiil Kökenli Antroponimlerin Leksik-Semantik Özelliği


Hava SELÇUK

Palangadan Kasabaya Arçar (Şeriyye Sicilleri Ve Temettuat Defterine Göre)


Lale HÜSEYİNOVA

Kemanda Sol El Parmak Numaralarının Türkü Düzenlemelerinde İncelenmesi Ve Öneriler


Mahfuz ZARİÇ

Değerler Ve Değer Yitimleri Açısından Abdülhak Şinasi Hisar’ın Eserleri


Mustafa CANLI

“Riyazü’s-Sâlihîn Ve Tercemesi” Adlı Esere Yazmış Olduğu Mukaddime Bağlamında Ahmed Hamdi Akseki’nin Hadis Ve Sünnete Bakışı


Nazım BÜYÜKBAŞ

İslam Ceza Hukukunda Cezalandırma Ve Maslahatların Korunması Arasındaki İlişki


Nuriye ÇELİK

Thorstein Veblen’in Gösterişçi Tüketim Yaklaşımı: Niğde Üniversitesi İdari Personeli Örneği


Vesna SULJIC-A. Serdar ÖZTÜRK

Utopia And Dystopia In Literature And Cinema


Yiğit SÜMBÜL

Traces of Burkean Sublime In Henry James’s The Turn of The Screw


Hakan PEHLİVAN

Aynı Noktada Ve Ortak: Barış İçin Sanat Atölyesi                                                                           

Sosyal Bilimler Enstitüsü 2014