Sahibi

 

İÇİNDEKİLER

Cafer ALİCAN-Aslıhan SABAN

Ortaokul Ve Lise De Öğrenim Gören Öğrencilerin Sosyal Medya Kullanımına İlişkin Tutumları: Ürgüp Örneği


Duygu EREN-Eda ÖZGÜL-Neşe Çullu KAYGISIZ

Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetlerinin Belirlenmesi: Nevşehir Üniversitesi Örneği


Elif Ayşe Şahin İPEK-Ceyda ŞATAF

Kamu Kurumlarının Etkinliği Sorunsalı


Fisun AKŞİT

Boundless Class Learning Experience


Handan YERER-Oktay BEKTAŞ-Fulya Öner ARMAĞAN

‘Bilim Uygulamaları’ ve ‘Çevre ve Bilim’ Seçmeli Derslerinin İçeriği Hakkında Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Görüşleri


Murat Çağlar BAYDOĞAN

Talas’taki Kentsel Dönüşüme Eleştirel Bir Bakış


Mustafa GÜÇLÜ

Cumhuriyet Dönemi Süreli Yayınlarda Yayımlanan Pîrî Reis İle İlgili Makalelerin Değerlendirilmesi


el-Radi Jadain el-İmam

مفهوم الذات لدي التلاميذ المعوقين حركيا وعلاقته بتحصيلهم الدراسي في ضوء بعض المتغيرات …….


Yahya BAĞÇECİ

İngiltere Başbakanı Lord Salisbury ve Ermeni Meselesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 2014