Sahibi

35. Sayı Yazı Hakemleri

Prof. Dr. Halim Öznurhan, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Şakir Batmaz, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Beykan Çizel, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Galip Eken, Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Halit Çiçek, Gazi Osman Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Hilmi Demirkaya, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. İlter Ünlükaplan, Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Murat Demirbaş, Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Mustafa Şanal, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Selçuk Uygun, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Seyfullah Korkmaz, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Uğur Büyük, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Naci Çoklar, Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Fisun Akşit, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Fulya Öner Armağan, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Füsun Kocatürk, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Gökçe Becit İşçitürk, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Gökçe Çınar, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Sema Serim, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 2014