Sahibi

 

İÇİNDEKİLER

Aslı Sağıroğlu ARSLAN

Kayseri’nin İlk Modern Eğitim Yapısı: Kayseri Lisesi


Enver AYDOĞAN-Gaye DENİZ

Sosyo-Teknik Kolaylaştırıcıların Bilgi Paylaşımı Ve Algılanan Örgütsel Performans Üzerindeki Etkileri: Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma


Göksel TÜRKÖZÜ

Korece Sözcüklerin Anlam İlişkileri Yönünden Türkçe Sözcüklerle Karşılaştırmalı Analizi


Hikmet Zeki KAPCI

Kayseri Ve Bursa Milletvekili Bahri Yazır’ın Meclis Çalışmaları


Hüseyin DEMİR

Açık Hava Reklamları: Kentsel Kimlik Mi Kentsel Kirlilik Mi?


Özgür SELVİ-Aşır ÖZBEK-Gamze ERDEN

Müşteri İlişkileri Yönetimi Ve Perakende Sektörüne Yönelik Bir Uygulama


Parvaneh Seyed Almasi

جلوه شعرای پيشين و معاصر در ديوان فارسی استاد شهريار


Tekin DEMİRASLAN-Bengül Salman BOLAT

1923 Seçimleri ve Basın


Veli KAYHAN

Firavun Zulmüne Karşı Bireysel İnisiyatif

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 2014