Sahibi

36. Sayı Yazı Hakemleri

Prof. Dr. Behzad Ghaderi, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Erdal Aydoğan, Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Kerim Türkmen, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Lütfullah Cebeci, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Mahmut Özdevecioğlu, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Yıldıray Özbek, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Ali Temizel, Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Celaleddin Serinkan, Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Fatih Başbuğ, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Korhan Karacaoğlu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. M. Ertan Gökmen, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Mehmet Fidan, Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Mücahit Özçelik, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Serdar Sakin, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Burcu Öksüz, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Erdal, Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Levent Çoruh, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Demirci, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Semine İmge Azertürk, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 2014