Sahibi

 

İÇİNDEKİLER

Aşır ÖZBEK

Akademik Birim Yöneticilerinin Moora Yöntemiyle Seçilmesi: Kırıkkale Üzerine Bir Uygulama

Aziz ALTI

Sarız’da İskân ve Nüfus (1865-1945)

Belgin PEKPELVAN

Klâsik Dönem Osmanlı Tezyînî Sanatlarında Pafta Kullanımı

Cansu GÜLEÇ

Thorstein Veblen ve Gösterişçi Tüketim Kavramı

Celil ARSLAN-Mehmet PINAR

Nevşehir Cami ve Mescit Mihraplarında Bezeme Anlayışı

Deniz Palalar ALKAN

Etik Liderlik Ölçeğinin Türkçe Formunun Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması

Ertuğrul AKTAN

Yeni Ekonomik Sistemde Elektronik Pazarlama

Hasan Ali ŞAHİN-Hülya Kaya HASDEMİR

Eski Ön Asya Aile Hukukunda Nafaka, Tazminat ve Mal Paylaşımı

Hatun İBİŞ-Mustafa AKDAĞ

Bilgi Edinme Kanunundan Yararlanma Sıklığı: Erciyes Üniversitesi Örneği (2011-2014)

Mehmet TRAŞÇI

İbrahim Edhem Efendi’nin Netâyic-i Mûsikâr İsimli Risâlesi (İnceleme Ve Transkribe)


Orhan ÇOBAN-Nazan Şahbaz KILINÇ

Yenilenebilir Enerji Tüketimi Karbon ve Emisyonu İlişkisi: TR Örneği

Salih YALIN

Ahmet Hamdi Akseki’de Ahlaki Sorumluk

Umut DOĞAN

Study of Design Parameter’s Effect on Urban Space Configuration among the Actors in Turkey
 
 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 2015