Sahibi

38. Sayı Yazı Hakemleri

Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Hava Selçuk, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Mahmut Özdeveci, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Özen Tok, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Abdurrahman Geymen, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Ahmet Çakır, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Alper Aslan, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Berrin Filizöz, Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Fatih Özkafa, Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. İlker Murat Ar, Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Kenan Güllü, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Mehmet Ekiz, Niğde Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Mithat Zeydan, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Recep Düzgün, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Sultan Murat Topçu, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Suzan Çoban, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Ümit Arklan, Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yıldız, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Emel Tanyeri Mazıcı, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Eyyup Ecevit, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Filiz Adıgüzel Toprak, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Funda Demirtaş, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Erdoğdu, Niğde Üniversitesi Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Neşe Yılmaz Bakır, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Oktay Hatipoğlu, Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Oktay Özgül, Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Serap Çoban, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü 2015