Sahibi

 

İÇİNDEKİLER

Adem ŞAT-Osman AMİL-Mahmut ÖZDEVECİOĞLU

Duygusal Zekâ Ve Duygusal Emek Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi: Özel Okul Öğretmenleri İle Bir Araştırma

Çiğdem SESLİ-Semra DEMİR BAŞARAN

Ortaöğretim Öğrencilerinin Özerklik Düzeyleri İle Kendini Ayarlama Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Gonca BÜYÜKMIHÇI-Hale KOZLU-Ayşegül KILIÇ-Sevde KARAHAN

Çepni Surp Sarkis Ermeni Kilisesi Restorasyon Çalışmaları

İbrahim RABAYAH

شواهد على المكانة العلية للدولة العثمانية وسلاطينها العظام من خلال اتفاقيتا الامتيازات العثمانية الفرنسية (عام 942هـ1536م وعام1084هـ/1673م) دراسة تحليلية


Kurtuluş KARAMUSTAFA-Buket ÖZOĞLU

Türkiye'deki İnternet Bankacılığı Hizmetlerinin Önem Başarım Analizi İle Değerlendirilmesi: Yozgat İli Örneği

Mustafa SAMANCIOĞLU-Murat BAĞLIBEL-Recep BİNDAK

Liderlik Yoğunluğu Envanterinin Türkçe Formunun Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

Neslihan ALTUNCUOĞLU-İmren Aydın SAYDAN

Kayseri Vilayet Gazetesi Ekseninde Cumhuriyetin İlk Yıllarında Kayseri’de Zafer Bayramı Kutlamaları

Ömer ÖZBEK

Kıraat Farklılıklarının Anlama Etkisi

Ebru ERSÖZ-Özlem SÜMENGEN

Mağaza Aydınlatma Tasarımı İçin Geliştirilen  Dört Köşe Yönteminin  Farklı Tipolojilerde Uygulanması

Salih GEDÜK

Ulumu’l-Kur’an, Usûlü’t-Tefsir Kavramları Ve Tefsirde Usûlün İmkanı Meselesi


Zekeriya AKTAŞ-Meral Türk AKTAŞ-Hakan EROL

Örgütsel Gelişmenin Sağlanmasında Dönüşümsel Liderlik Özellikleriyle Mustafa Kemal Atatürk

 

 
 
 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 2015