Sahibi

39. Sayı Yazı Hakemleri

Prof. Dr. A. Celil Çakıcı, Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Erdoğan Pazarbaşı, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. İbrahim Görener, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. İbrahim Yılmaz, Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Lütfullah Cebeci, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Mustafa Akdağ, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Celaleddin Serinkan, Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Emin Özdemir, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Hacı Ömer Beydoğan, Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Hülya Torun, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Kemal Demir, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Mahmut Akın, Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Mustafa Durmuş Çelebi, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Seyfullah Korkmaz, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Cenk Akbıyık, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Ebru Aykan, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Hikmet Eldek, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Hikmet Zeki Kapçı, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Demirci, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Güçlü, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Raşit Çelik, Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Tuba Dedeoğlu, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü 2015