ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
HAKEMLİ DERGİ

 

Yılda iki kez çıkar

 

Sayı: 10
ISSN: 1300-1582

 

Basım yeri ve yılı
Kayseri-2001

 

Sahibi
Erciyes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü adına
Prof. Dr. Ersoy TAŞDEMİRCİ

 

Editör
Prof. Dr. Ersoy TAŞDEMİRCİ

 

Yardımcı Editör
Doç. Dr. Erdoğan PAZARBAŞI

 

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Ersoy TAŞDEMİRCİ Prof. Dr. Ünver GÜNAY
Prof. Dr. Ali AKTAN Prof. Dr. Mansur ATALAY Doç. Dr. Erdoğan PAZARBAŞI

Hakem Kurulu

Doç. Dr. Ramazan TOSUN Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Ali GÜLER         Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa KESKİN Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Bayram BAYRAKTAR Erciyes Üniversitesi
Doç. Dr. Musa ŞAŞMAZ         Niğde Üniversitesi
Prof. Dr. Enver KONUKÇU Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Mesut ÇAPA        Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Ersoy TAŞDEMİRCİ Erciyes Üniversitesi
Doç. Dr. Metin HÜLAGÜ Erciyes Üniversitesi

Yazı İşleri Müdürü
Doç. Dr. Erdoğan PAZARBAŞI

Elektronik Dergi Sorumlusu:
Arş. Gör. Kenan GÜLLÜ
Tel: 4374901/30259  E-posta: kgullu@erciyes.edu.tr

Yönetim ve Yazışma Adresi
Muhsin DOĞAN

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
38039 KAYSERİ

Telefon: 0 352 437 52 74 Faks: 0 352 437 07 82
e-mail: sosbil@erciyes.edu.tr
web: http://www. erciyes.edu.tr/akademik/enstitüler/

Dizgi ve Baskı
Erciyes Üniversitesi Matbaası

Dergideki yazıların bilimsel sorumluluğu yazarlarına aittir.