ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

HAKEMLİ DERGİ

Yılda iki kez çıkar

Sayı: 11
ISSN: 1300-1582

Basım yeri ve yılı
Kayseri-2001 Bahar

Sahibi
Erciyes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü adına
Prof. Dr. Ersoy TAŞDEMİRCİ

Editör
Doç. Dr. Erdoğan PAZARBAŞI

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Ersoy TAŞDEMİRCİ    Prof. Dr. Ünver GÜNAY
Prof. Dr. Ali AKTAN     Prof. Dr. Mansur ATALAY

Yazı İşleri Müdürü
Doç. Dr. Erdoğan PAZARBAŞI

Elektronik Dergi Sorumlusu:
Arş. Gör. Kenan GÜLLÜ
Tel: 4374901/30259  E-posta: kgullu@erciyes.edu.tr

Yönetim ve Yazışma Adresi
Muhsin DOĞAN
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
38039 KAYSERİ

Telefon: 0 352 437 52 74 Faks: 0 352 437 07 82
e-mail: sosbil@erciyes.edu.tr
web: http://www. erciyes.edu.tr/akademik/enstitüler/

Dizgi ve Baskı
Erciyes Üniversitesi Matbaası

Dergideki yazıların bilimsel sorumluluğu yazarlarına aittir.

11. SAYININ HAKEM KURULU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Ümit TOKATLI Erciyes Üniversitesi
Prof.. Dr. Bayram BAYRAKTAR Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Ali AKTAN Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH Erciyes Üniversitesi
Doç. Dr. Abdulvahap TAŞTAN Erciyes Üniversitesi
Yrd.Doç. Dr. İbrahim GÖRENER Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Sabahattin SAMUR Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Ünver GÜNAY Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa KARA Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail YAKIT S. Demirel Üniversitesi
Doç. Dr. Erdoğan PAZARBAŞI Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Nuray SANEMOĞLU S. Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin BAŞAR Hacettepe Üniversite
si
Prof. Dr. Mikail BAYRAM Selçuk Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet ÖZ Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet ARSLAN Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Ümit TOKATLI Erciyes Üniversitesi
Doç. Dr. İnci VARİNLİ Erciyes Üniversitesi
Doç. Dr. İsmail GÖRKEM
Erciyes Üniversitesi
Doç. Dr. Erdoğan PAZARBAŞI Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Turan KOÇ Erciyes Üniversitesi
Yrd.Doç. Dr. Habil NAZLIGÜL Erciyes Üniversitesi