İÇİNDEKİLER

 

Prof. Dr. Ünver GÜNAY
Din Sosyolojisinin Tarihsel Gelişimi ve Temel Sorunları

Yrd. Doç. Dr. Celalettin ÇELİK

Mevlana’nın Fikirlerinin Türklerin Dinî Hayatına Etkileri

 

Yrd. Doç. Dr. Faruk SÖYLEMEZ
Rişvan Aşireti’nin Cemaat Şahıs ve Yer Adları Üzerine Bir Değerlendirme

 

Yrd. Doç. Dr. Füsun ACAR

Duygusal Zeka ve Liderlik

 

Yrd. Doç. Dr. H. Ali ŞAHİN
Koloni Çağı’nda (M.Ö. 2000-1750) Anadolu’da Bulunan Asurlu Görevliler

 

Yrd. Doç. Dr. Hava SELÇUK
Tapu Tahrir ve Maliyeden Müdevver Defterlere Göre Rumeli’de İhtida Hareketleri

 

Yrd. Doç. Dr. İbrahim GÖRENER

The Qur’anic Approach To The Identity of Jesus

 

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ŞANAL
Süleyman Paşazâde Sami Bey’in Okulda Ödül ve Ceza Vermeye İlişkin Görüşleri

 

Yrd. Doç. Dr. Nejat DOĞAN

Kutadgu Bilig’in Devlet Felsefesi-I

 

Yrd. Doç. Dr. Süleyman DEMİRCİ
İltizam (tax-farming) in the Avâris-Tax System: A Case Study of the Ottoman  Province of Karaman, c.1650s-1700

 

Yrd. Doç. Dr. Şemsettin USLU-Arş. Gör. Yavuz DEMİREL

Kobilerde Çalışanların Sorunları Üzerine Bir Araştırma

 

 

Öğr. Gör. Dr. Seyfullah KORKMAZ

Tokatlı Şair Rızâî İshak b. Hasan’ın Bir Mersiyesi

Öğr. Gör. Hatice KÖROĞLU
Kore Edebiyatına Genel Bir Bakış

Dr. Hüseyin ARAK

Thomas Mann’ın Buddenbrook Ailesi’nde Karakterler

 

Arş. Gör. Gör. Dr. Ahmet UYAR

Sünnetin Tarihi Süreci Hakkında Fazlurrahman’ın Görüşleri

Arş. Gör. Dr. Ayhan Afşin ÜNAL
XVI.ve XVII.Yüzyıllarda Cezayir-i Bahr-i Sefid (Akdeniz, Ege Adaları) ya da Kapdan Paşa Eyaleti

Arş. Gör. Mehmet DEMİRCİ

Kur’an-ı Kerim Işığında Sabır Kavramı

 

Mustafa KOÇ

Gelişim Psikolojisi Açısından Yaşlılık Döneminde Ruhsal Gelişim

 

ÇEVİRİLER

 

William JAMES
Çev. Yrd. Doç. Dr. Celal TÜRER
William James’in Eğitim Anlayışı

Alvin PLANTİNGA

Çev. Arş.Gör. Cenan KOVANCI

Özgür İrade Savunması

 


Dergi ana sayfa