Erciyes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Hakemli Dergi

Yılda iki sefer çıkar

Sayı: 12
Yıl: 2002
ISSN: 1300-1582

Sahibi
Erciyes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü adına
Prof. Dr. Mustafa KESKİN

Editör
Yrd. Doç. Dr. Ali KUŞAT

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Mustafa KESKİN  Prof. Dr. Ünver GÜNAY 
Prof. Dr. Ali AKTAN  Prof. Dr. Mansur ATALAY

Yazı İşleri Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Ali KUŞAT  

Elektronik Dergi Sorumlusu:
Arş. Gör. Kenan GÜLLÜ
Tel: 4374901/30259  E-posta: kgullu@erciyes.edu.tr

Yönetim ve Yazışma Adresi
Muhsin DOĞAN
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
38039 KAYSERİ
Telefon: 0 352 437 52 74
Faks: 0 352 437 07 82
e-mail: sosbil@erciyes.edu.tr

web: http://www. erciyes.edu.tr/akademik/enstitüler/sosyal bilimler

Dizgi ve Baskı
Erciyes Üniversitesi Matbaası

Dergideki yazıların bilimsel sorumluluğu yazarlarına aittir.

 

12. SAYININ HAKEM KURULU

1.   Prof. Dr. Hüsnü EZBERBODUR              (Sütçü İmam Üniversitesi)
2.   Doç. Dr. Abdulvahap TAŞTAN               (Erciyes Üniversitesi)
3.   Doç. Dr. Nevzat ÖZKAN                        (Erciyes Üniversitesi)
4.   Prof. Dr. İlhan ERDOĞAN                      (İstanbul Üniversitesi)
5.   Prof. Dr. Hüseyin SEVER                        (Ankara Üniversitesi)
6.   Prof. Dr. Osman ÇETİN                          (Uludağ Üniversitesi)
7.   Yrd. Doç. Dr. Ş. Selim HAS                    (Erciyes Üniversitesi)
8.   Prof. Dr. Yahya AKYÜZ                         (Ankara Üniversitesi)
9.   Prof. Dr. Mustafa KESKİN                     (Erciyes Üniversitesi)
10.   Doç. Dr. Metin HÜLAGÜ                        (Erciyes Üniversitesi)
11.   Prof. Dr. Şükrü AKDOĞAN                   (Erciyes Üniversitesi)
12.   Prof. Dr. Mustafa İSEN                           (Başkent Üniversitesi)
13.   Prof. Dr. Suk Kyung LEE                         (Erciyes Üniversitesi)
14.   Prof. Dr. İbrahim YILGÖR                      (Erciyes Üniversitesi)
15.   Yrd. Doç. Dr. Habil NAZLIGÜL             (Erciyes Üniversitesi)
16.   Doç. Dr. Ayhan ÖZTÜRK                       (Erciyes Üniversitesi)
17.   Doç. Dr. Erdoğan PAZARBAŞI              (Erciyes Üniversitesi)
18.   Yrd. Doç. Dr. Ali KUŞAT                       (Erciyes Üniversitesi)
19.   Yrd. Doç. Dr. İbrahim GÖRENER           (Erciyes Üniversitesi)
20.   Yrd. Doç. Dr. Celal TÜRER                    (Erciyes Üniversitesi)