İÇİNDEKİLER

 

Doç. Dr. Metin HÜLAGÜ

Kayseri’de Sahtiyan Üretimi

Doç. Dr. Yunus DURSUN ve Hülya GÖKNAR
Kayseri’de Yaşayan Bayanların Çamaşır Deterjanı Tercihleri Üzerine Bir Araştırma

Yrd. Doç. Dr. Aytekin ALTIPARMAK

Türkiye’de Devletçilik Döneminde Özel Sektör Sanayiin Gelişimi

Yrd. Doç. Dr. İsmail AYDOĞAN

Etkili Yönetim

Yrd. Doç. Dr. Nejat DOĞAN

Kutadgu Bilig’in Devlet Felsefesi-II

Yrd. Doç. Dr. Süleyman DEMİRCİ

Seeking Justice: Müslim and non-Muslim in the Kadı’s Court. A Case Study of Kayseri, 1610s-1690  (according to şer’iyye Sicilleri of Kayseri)

Dr. Ahmet ÖCAL

Bulgaristan Türk Masalları İle Yozgat (Karakuyu) Masallarının Karşılaştırılması

Dr. Ali ÇAVUŞOĞLU

Yusuf-ı Hakiki’nin Tasavvuf Risalesi

Dr. Ali İhsan ÖBEK

Gibb’in Ünlü Eseri History of Ottoman Poetry Çevirisindeki Okuma Yanlışları

Dr. Ahmet KOLBAŞI

Irak ve Horasan Selçukluları Tarihi Adlı Eserde, Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Hakkında Verilen Bilgilerin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Deneme

Dr. Mahmut ŞARLI

Tanıklarıyla Tarama Sözlüğü’nde, Garip-Name’deki Tanıklığına Başvurulmamış Türkçe Kelimeler

Dr. Sevinç ÜÇGÜL

Rusya’da İlk Dekadan Görüşlü Okul: Rus Sembolizmi

Dr. Yavuz FIRAT

Kıraat Tertil ve Tilavet Kavramlarının Anlamsal Araştırma ve Karşılaştırması

Fatih ÇELİK

İç Göçlerin Seçkinlik Yaklaşımı ile Analizi

                                     

Mustafa KARAGÖZ, Şahin GÜVEN

Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Van, 17-18 Mayıs 2001Kur’an ve Dil -Dilbilim ve Hermenötik- Sempozyumu

Serdar SAKİN

Misâk-ı Millî’nin Hazırlanışı ve İlânıyla ilgili Görüşler

Tamer SOYSAL

Demokrasi İdesi Üzerine Bir Retorik

 

ÇEVİRİLER

Francis Robinson

Çeviren: Yrd.Doç.Dr. Celaleddin ÇELİK

İslam’da Sekülerleşme

Wael B.Hallaq

Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Ş. Selim HAS

Tarihi Gelişim Sürecinde Sünni Hukuk Teorisinde İfta ve İctihad

Dr. F. Omar

Çeviren: Muharrem AKOĞLU
Me’mun Öncesi Mutezile-Abbasi İlişkileri