Sahibi

Erciyes Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü adına

Prof. Dr. Mustafa KESKİN

 

Editör

Yrd. Doç. Dr. Ali KUŞAT

 

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Mustafa KESKİN, Prof. Dr. Ünver GÜNAY

Prof. Dr. Ali AKTAN, Prof. Dr. Mansur ATALAY, Doç. Dr. İsmail KAYAR

 

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Cengiz YILMAZ                 Celal Bayar Üniversitesi

Prof. Dr. Hüsnü Ezber BODUR         Sütçü İmam Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ          Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH        Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa BAKTIR                Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ                     Ankara üniversitesi

Prof. Dr. Aziz KUTLAR                      Cumhuriyet Üniversitesi

 

Hakem Kurulu

Prof. Dr. Ersoy TAŞDEMİRCİ          Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Hüsnü Ezber BODUR          Sütçü İmam Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK               Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa KESKİN                 Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Kerim TÜRKMEN                Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Ali AKTAN                          Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Cihan OKUYUCU                Fatih Üniversitesi

Prof. Dr. Abdulkadir ÖZCAN            Mimarsinan Üniversitesi

Prof. Dr. Esin KAHYA                       Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Ünver GÜNAY                    Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Hüseyin PEKER                  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet UĞUR                      Erciyes Üniversitesi

Doç. Dr. Abdullah SAYDAM          Erciyes Üniversitesi

 

Hakemler, hakemlik yaptıkları yazıların dergideki sırasına göre listelenmiştir.

 

ISSN: 1300-1582

 

Dergideki yazıların bilimsel, imla ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.

 

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda iki defa yayınlanan hakemli bir dergidir.

 

Elektronik Dergi Sorumlusu:
Arş. Gör. Kenan GÜLLÜ
Tel: 4374901/30259  E-posta: kgullu@erciyes.edu.tr

 

Dizgi ve Baskı

Erciyes Üniversitesi Matbaası

 

Yönetim ve Yazışma Adresi

Muhsin DOĞAN

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

38039 KAYSERİ

Telefon: 0 352 437 52 74

Faks: 0 352 437 07 82

e-mail: sosbil@erciyes.edu.tr

web: http://sbe.erciyes.edu.tr