Sahibi

Erciyes Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü adına

Prof. Dr. Mustafa KESKİN

 

Editör

Yrd. Doç. Dr. Ali KUŞAT

 

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Mustafa KESKİN, Prof. Dr. Ünver GÜNAY

Prof. Dr. Ali AKTAN, Doç. Dr. İsmail KAYAR

 

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Cengiz YILMAZ              Celal Bayar Üniversitesi

Prof. Dr. Hüsnü Ezber BODUR      Sütçü İmam Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ       Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH     Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa BAKTIR             Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ                 Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Aziz KUTLAR                   Cumhuriyet Üniversitesi

 

Hakem Kurulu

1.      Prof. Dr. Hüsnü Ezber BODUR            Sütçü İmam Üniversitesi

2.      Prof. Dr. İsmail ÖZÇELİK                     Kırıkkale Üniversitesi

3.      Prof. Dr. Mustafa KESKİN                   Erciyes Üniversitesi

       Prof. Dr. A. Vahap TAŞTAN               Erciyes Üniversitesi

4.      Prof. Dr. Zekeriya GÜLER                     Selçuk Üniversitesi

       Dr. Sevinç ÜÇGÜL                                 Erciyes Üniversitesi

5.      Prof. Dr. Aysel ERCİŞ                           Atatürk Üniversitesi

6.      Prof. Dr. A. Vahap TAŞTAN               Erciyes Üniversitesi

       Doç. Dr. Fazlı ARABACI                      Gazi Üniversitesi

7.      Prof. Dr. Sabri YENER                           Erciyes Üniversitesi

8.      Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY               Erciyes Üniversitesi

       Prof. Dr. Bilal YÜCEL                            Cumhuriyet Üniversitesi

9.      Doç. Dr. İ. Hakkı AKSOYAK               Gazi Üniversitesi

10.   Prof. Dr. Turan KOÇ                              Erciyes Üniversitesi

11.   Prof. Dr. Bayram BAYRAKTAR          Erciyes Üniversitesi

12.   Prof. Dr. İzzet ÖZTOPRAK                   Ankara Üniversitesi

13.   Prof. Dr. Erdoğan PAZARBAŞI           Erciyes Üniversitesi

14.   Doç. Dr. Mustafa DENKTAŞ               Erciyes Üniversitesi

15.   Yrd. Doç. Dr. Ş. Selim HAS                   Erciyes Üniversitesi

16.    Doç. Dr. Mustafa ÜNAL                      Erciyes Üniversitesi

 

Hakemler, hakemlik yaptıkları yazıların dergideki sırasına göre listelenmiştir.

 

ISSN: 1300-1582

Dergideki yazıların bilimsel, imla ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.

 

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda iki defa yayınlanan hakemli bir dergidir.

 

Elektronik Dergi Sorumlusu
Arş. Gör. Kenan GÜLLÜ
Tel: 4374901/30259  e-posta: kgullu@erciyes.edu.tr

 

 

Dizgi ve Baskı

Erciyes Üniversitesi Matbaası

 

Yönetim ve Yazışma Adresi

Muhsin DOĞAN

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

38039 KAYSERİ

Telefon: 0 352 437 52 74

     Faks: 0 352 437 07 82

e-posta: sosbil@erciyes.edu.tr

web: http://sbe.erciyes.edu.tr