Sahibi

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü adına

Prof. Dr. Mustafa KESKİN
 

Editör

Yrd. Doç. Dr. Ali KUŞAT
 

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Mustafa KESKİN, Prof. Dr. Ünver GÜNAY;

Prof. Dr. Ali AKTAN,  Prof Dr. Mustafa SAATÇİ; Doç. Dr. İsmail KAYAR
 

Danışma Kurulu

  Prof. Dr. Hüsnü Ezber BODUR Sütçü İmam Üniversitesi
  Prof. Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ Gazi Üniversitesi
  Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH Erciyes Üniversitesi
  Prof. Dr. Mustafa BAKTIR Atatürk Üniversitesi
  Prof. Dr. Yahya AKYÜZ Ankara üniversitesi
  Prof. Dr. Aziz KUTLAR Cumhuriyet Üniversitesi

 

1.     Prof. Dr. Ersoy TAŞDEMİRCİ Erciyes Üniversitesi 9.    Prof. Dr. Yahya AKYÜZ Ankara Üniversitesi

        Prof. Dr. Ali AKTAN Erciyes Üniversitesi

        Doç. Dr. Abdullah SAYDAM Erciyes Üniversitesi

2.     Prof. Dr. Kasım KARAHAN Niğde Üniversitesi

10.   Prof. Dr. Halit ÇAL Gazi Üniversitesi

        Doç. Dr. İnci VARİNLİ Erciyes Üniversitesi

        Doç. Dr. Mustafa DENKTAŞ Erciyes Üniversitesi
3.     Prof. Dr. Aysel ERCİŞ Atatürk Üniversitesi 11.   Prof. Dr. Bekir DENİZ Ege Üniversitesi
        Prof. Dr. Mahir NAKİP Erciyes Üniversitesi         Prof. Dr. Haşim KARPUZ Selçuk Üniversitesi

4.     Prof. Dr. Ünver GÜNAY Erciyes Üniversitesi

12.   Prof. Dr. Mahmut TEKİN Selçuk Üniversitesi

        Doç. Dr. Abdullah KORKMAZ İnönü Üniversitesi

        Doç. Dr. Ali KAYA Erciyes Üniversitesi

5.     Prof. Dr. Ali AKTAN Erciyes Üniversitesi 13.   Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN Erciyes Üniversitesi
        Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Fırat Üniversitesi        Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜNŞEN  Niğde Üniversitesi

6.     Prof. Dr. Yüksel ÖZDEN Balıkesir Üniversitesi

14.   Yrd. Doç. Dr. Asım YAPICI Çukurova Üniversitesi

        Yrd. Doç. Dr. Niyazi CAN Erciyes Üniversitesi

        Yrd. Doç. Dr. Ali KUŞAT Erciyes Üniversitesi

7.     Prof. Dr. Ramazan TOSUN Selçuk Üniversitesi

15.   Prof. Dr. Sevgi LÖKÇE Erciyes Üniversitesi

        Doç. Dr. Abdullah SAYDAM Erciyes Üniversitesi

        Doç. Dr. Yunus DURSUN Erciyes Üniversitesi

8.     Prof. Dr. Sabri YENER Erciyes Üniversitesi

16.   Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY Erciyes Üniversitesi

        Doç. Dr. Gülçin Yahya KAÇAR Gazi Üniversitesi

        Yrd. Doç. Dr. Özcan TABAKLAR İstanbul Üniversitesi

 

Hakemler, hakemlik yaptıkları yazıların dergideki sırasına göre listelenmiştir.

 

ISSN: 1300-1582

Dergideki yazıların bilimsel, imla ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda iki defa yayınlanan hakemli bir dergidir.

 

Elektronik Dergi Sorumlusu
Dr. Kenan GÜLLÜ
Tel: 4374901/36101  e-posta: kgullu@erciyes.edu.tr

 

 

Dizgi ve Baskı

Erciyes Üniversitesi Matbaası

 

Yönetim ve Yazışma Adresi

Muhsin DOĞAN

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

38039 KAYSERİ

Telefon: 0 352 437 52 74

     Faks: 0 352 437 07 82

e-posta: sosbil@erciyes.edu.tr

web: http://sbe.erciyes.edu.tr/dergi