İ Ç İ N D E K İ L E R

 

ÖNSÖZ

 

Mustafa KESKİN

Yeni Bir Dünya Görüşü Olarak ATATÜRKÇÜLÜK

 

Necdet TİMUR ve Nilsun SARIYER                                                           

Kayseri’deki Otomobil Bayilerinde Müşteri Tatmin Aracı Olarak Şikayet Toplama Yöntemlerine İlişkin Bir Uygulama

 

İnci VARİNLİ

Hizmet Kalitesi, Değer, Hasta Tatmini ve Davranışsal Niyetler Arasındaki İlişki: Kayseri’de Poliklinik Hastalarına Yönelik Bir Araştırma

 

Ali ASLAN

Bir Ankara Köyü (Kavaközü)’nün Sosyolojik İncelenmesi

 

Faruk SÖYLEMEZ

Anadolu’da Sahte Şah İsmail İsyanı

 

Mustafa ÇELİKTEN

Okul Müdürü Koltuğundaki Kadınlar: Kayseri İli Örneği

 

Mustafa ŞANAL

Kayseri Gazetesi’ne Göre Atatürk Döneminde Kayseri’de Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları

 

Oya LEVENDOĞLU

XIII. Yüzyıldan Bugün Uzanan Makamlar ve Değişim Çizgileri

 

Taha Niyazi KARACA

Yozgat Eğitim Tarihine Katkı

 

Yıldıray ÖZBEK

Şürkrî-i Bitlisî Selimnâmesi Minyatürleri

 

Zahide ŞAHİN

Sarız (Kayseri) Yöresi Düz Dokumaları

 

Ebru AYKAN

Kayseri’de Faaliyet Gösteren Girişimcilerin Liderlik Özellikleri

 

Galip GÜNER

Türkçe Kompozisyon Öğretiminde (İlköğretimin II. Basamağı)Yazma Öncesinde Yapılabilecek Bazı Etkinlikler

 

Mustafa KOÇ

Gelişim Psikolojisi Açısından Ergenlik Dönemi ve Genel Özellikleri

 

Ozan HOVARDAOĞLU ve Seda ÇALIŞIR HOVARDAOĞLU

Dışa Açılan Üretim İlişkilerinin Merkez Dönüşümündeki Yönlendirici Etkileri: Kayseri Kent Merkezi Örneği

 

R. NEPESOVA; O. NAZAROV; J. GÖKLENOV

Tercüme: Suzan TOKATLI

Türkmen Türkçesi


Dergi ana sayfa