Sahibi

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü adına

Prof. Dr. Mustafa KESKİN
 

Editör

Yrd. Doç. Dr. Ali KUŞAT
 

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Mustafa KESKİN, Prof. Dr. Ünver GÜNAY;

Prof. Dr. Ali AKTAN,  Prof Dr. Mustafa SAATÇİ; Doç. Dr. İsmail KAYAR
 

Danışma Kurulu

  Prof. Dr. Cengiz YILMAZ Celal Bayar Üniversitesi
  Prof. Dr. Hüsnü Ezber BODUR Sütçü İmam Üniversitesi
  Prof. Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ Gazi Üniversitesi
  Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH Erciyes Üniversitesi
  Prof. Dr. Mustafa BAKTIR Atatürk Üniversitesi
  Prof. Dr. Yahya AKYÜZ Ankara üniversitesi
  Prof. Dr. Aziz KUTLAR Cumhuriyet Üniversitesi
Hakem Kurulu
1. Prof. Dr. Ersoy TAŞDEMİRCİ Erciyes Üniversitesi
  Prof. Dr. Ali AKTAN Erciyes Üniversitesi
2. Prof. Dr. Sabri YENER Erciyes Üniversitesi
  Prof. Dr. Seçkin GÜRBUDAK Selçuk Üniversitesi
3. Prof. Dr. Ali GÜLER Abant İzzet Baysal Üniversitesi
  Prof. Dr. Ersoy TAŞDEMİRCİ Erciyes Üniversitesi
4. Prof. Dr. Remzi DURAN Selçuk Üniversitesi
  Prof. Dr. Kerim TÜRKMEN Erciyes Üniversitesi
5. Prof. Dr. Baki ADAM Ankara üniversitesi
  Prof. Dr. A. Rafet ÖZKAN Atatürk Üniversitesi
6. Prof. Dr. Hülya ARGUNŞAH Erciyes Üniversitesi
  Doç. Dr. Mehmet TÖRENEK Selçuk Üniversitesi
7. Prof. Dr. Aysel ERCİŞ Atatürk Üniversitesi
  Doç. Dr. İnci VARİNLİ Erciyes Üniversitesi
8. Prof. Dr. Hüseyin BAŞAR Hacettepe Üniversitesi
  Doç. Dr. Ahmet SABAN Selçuk Üniversitesi
9. Prof. Dr. Sabri BÜYÜKDEVECİ Ankara üniversitesi
  Doç. Dr. Abdullah SAYDAM Erciyes Üniversitesi
10. Prof. Dr. Ali AKTAN Erciyes Üniversitesi
  Prof. Dr. Münir ATALAR Gazi Osman Paşa Üniversitesi
11. Prof. Dr. Nevzat AŞIKOĞLU Cumhuriyet Üniversitesi
  Doç. Dr. Mevlüt KAYA Ondokuz Mayıs Üniversitesi
12. Prof. Dr. Sevgi LÖKÇE Erciyes Üniversitesi
  Prof. Dr. Mükerrem ARSLAN Ankara Üniversitesi
13. Prof. Dr. Sevgi LÖKÇE Erciyes Üniversitesi
  Yrd. Doç. Dr. Nevin GÜLTEKİN Gazi Üniversitesi
14. Prof. Hüseyin YURTSEVER Erciyes Üniversitesi
  Doç. Dr. Aysun YÜKSEL Anadolu Üniversitesi
15. Prof. Dr. Cihat CAN Gazi Üniversitesi
  Prof. Dr. Mahir NAKİP Erciyes Üniversitesi
16 Doç. Dr. Rahim MEHMEDOV Erciyes Üniversitesi
  Yrd. Doç. Dr. Yıldız DOYRAN Abant İzzet Baysal Üniversitesi

 

Hakemler, hakemlik yaptıkları yazıların dergideki sırasına göre listelenmiştir.

 

ISSN: 1300-1582

Dergideki yazıların bilimsel, imla ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda iki defa yayınlanan hakemli bir dergidir.

 

Elektronik Dergi Sorumlusu
Dr. Kenan GÜLLÜ
Tel: 4374901/30259  e-posta: kgullu@erciyes.edu.tr

 

 

Dizgi ve Baskı

Erciyes Üniversitesi Matbaası

 

Yönetim ve Yazışma Adresi

Muhsin DOĞAN

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

38039 KAYSERİ

Telefon: 0 352 437 52 74

     Faks: 0 352 437 07 82

e-posta: sosbil@erciyes.edu.tr

web: http://sbe.erciyes.edu.tr/dergi