İÇİNDEKİLER

 

Ersoy TAŞDEMİRCİ; Kürşat KAYA

Birleştirilmiş Sınıflar İle Bağımsız Sınıflarda İlk Okuma Yazma Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların Karşılaştırılmalı İncelemesi

 

Metin KARAÖRS

Ders Kitaplarındaki Yardımcı Seslerle İlgili Bilgi Yanlışları

 

Şükrü AKDOĞAN; Kenan GÜLLÜ; Sema BABAYİĞİT

Tüketicilerin Süpermarketleri Algılamalarına Yönelik Bir İmaj Çalışması

 

Hamza ÇAKIR; Hakan TOPÇU

Bir İletişim Dili Olarak İnternet

 

İsmail KAYAR

Sermaye Piyasasında Mesleki ve Etik Kurallar Üzerine Bir Değerlendirme

 

Mustafa DENKTAŞ

Divriği’nin Kapı Tokmakları ve Kapı Halkaları

 

Mustafa ÜNAL

A Contribution to Phenomenology of Religion: Comprehensive Phenomenology

 

Adnan MAHİROĞULLARI

Sivas’ta Memur Sendikacılığı

 

Kemal DURUHAN; Semra DEMİR

Resmi ve Özel İlköğretim Okullarındaki Eğitici Kol Çalışmalarının Amaçlarına Ulaşma Düzeyine İlişkin Öğrenci Görüşleri                 

(Kayseri İli Örneği)

 

Mualla Murat NUHOĞLU

Masallar Üzerinde Çoklu Zeka ve Yapısalcılık Denemesi

 

Mustafa ÇELİKTEN; Mustafa ŞANAL; Yeliz YENİ

Öğretmenlik Mesleği ve Özellikleri

 

Oya LEVENDOĞLU; Nihal ŞENGÜN

Selahattin Pınar Bestelerinde Hicaz Makamının İşlenişi ve Çağdaşı Bestekarlarla Karşılaştırılması

 

Oya LEVENDOĞLU

Tarih İçinde Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Diğer Kültürlerle Etkileşimleri

 

Soner TASLAK; Mahmut AKIN

Örgüt İmajı Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma: Yozgat İli Emniyet Müdürlüğü Örneği

 

Suzan ÇOBAN

Müşteri Sadâkatinin Kazanılmasında Veri Tabanlı   Pazarlamanın Kullanımı

 

Pınar Seden MERAL

Enflasyon ve Enflasyonun Okuma Alışkanlığına Etkisi

 

Levent CİNKO

Modern Politik Konjonktür Hareketleri Teorisi: Rasyonel Beklentileri  İçeren Politik Konjonktür Hareketleri

 

Justin McCARTHY

Çev. Serdar ÖZTÜRK; Tolga KAYADELEN; Murat ALTUNBAŞ

İlk Kan

 

-Yayın Kuralları-