Sahibi

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü adına

Prof. Dr. Mustafa KESKİN

Editör

Doç. Dr. Ali KUŞAT

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Mustafa KESKİN; Prof. Dr. Ünver GÜNAY;

Prof. Dr. Ali AKTAN; Prof Dr. Mustafa SAATÇİ; Doç. Dr. İsmail KAYAR

 

                                                                                                                Danışma Kurulu

                   Prof. Dr. Cengiz YILMAZ  

Celal Bayar Üniversitesi

                   Prof. Dr. Hüsnü Ezber BODUR   

Sütçü İmam Üniversitesi

                   Prof. Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ 

Gazi Üniversitesi

                   Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH   

Erciyes Üniversitesi

                   Prof. Dr. Mustafa BAKTIR      

Atatürk Üniversitesi

                   Prof. Dr. Yahya AKYÜZ 

Ankara Üniversitesi

                   Prof. Dr. Aziz KUTLAR   

Cumhuriyet Üniversitesi

                                    

                             Hakem Kurulu

1

Prof. Dr. Mustafa ERGÜN                                          Doç. Dr. Mehmet ARSLAN     

Afyon Kocatepe Üniversitesi                                                                                                                Erciyes Üniversitesi

2

Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN                                          Prof. Dr. Bilal YÜCAL

Erciyes Üniversitesi                                                                                                                       Cumhuriyet Üniversitesi

3

Prof. Dr. Kasım KARAHAN                                         Prof. Dr. Yunus DURSUN  

Niğde Üniversitesi                                                                                                                                 Erciyes Üniversitesi
4 Prof. Dr. Seyide PARSA                                              Prof. Dr. Suat SEZGİN Ege Üniversitesi                                                                                                                                    İstanbul Üniversitesi
5 Prof. Dr. Faruk ANDAÇ                                                  Prof. Dr. Yunus DURSUN Erciyes Üniversitesi                                                                                                                                      Erciyes Üniversitesi
6 Prof. Dr. Kerim Türkmen                                                  Prof. Dr. Halit ÇAL Erciyes Üniversitesi                                                                                                                                     Gazi Üniversitesi
7 Prof. Dr. Ünver GÜNAY                                               Prof. Dr. Ahmet GÖKBEL  Erciyes Üniversitesi                                                                                                                               Cumhuriyet Üniversitesi
8 Prof. Dr. Faruk ANDAÇ                                                   Prof. Dr. Abdurrahman AYHAN

Erciyes Üniversitesi                                                                                                                                    Muğla Üniversitesi

9 Prof. Dr. Özcan DEMİREL                                         Doç. Dr. Mehmet ARSLAN Hacettepe Üniversitesi                                                                                                                          Erciyes Üniversitesi
10 Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL                                     Doç. Dr. Mehmet ARSLAN Başkent Üniversitesi                                                                                                                                    Erciyes Üniversitesi
11 Doç. Dr. Ahmet SABAN                                              Yrd. Doç. Dr. Niyazi CAN Selçuk Üniversitesi                                                                                                                                     Erciyes Üniversitesi
12 Doç. Dr. Turan SAĞER                                                      Doç. Dr. Metin KARKIN İnönü Üniversitesi                                                                                                                                       Balıkesir Üniversitesi
13 Doç. Dr. Gülçin YAHYA KAÇAR                               Doç. Dr. Turan SAĞER Gazi Üniversitesi                                                                                                                                     İnönü Üniversitesi
14 Prof. Dr. Asuman AKDOĞAN                                    Doç. Dr. Şükrü ÖZEN   Erciyes Üniversitesi                                                                                                                                 Başkent Üniversitesi
15 Doç. Dr. Abit BULUT                                                  Yrd. Doç. Dr. İlhami VURAL İnönü Üniversitesi                                                                                                                                 Erciyes Üniversitesi
16 Prof. Dr. İlhan YERLİKAYA                                     Doç. Dr. Hamza ÇAKIR RTÜK Üyesi                                                                                                                                                Erciyes Üniversitesi
17 Prof. Dr. M. Ali BİLGİNOĞLU                                          Prof. Dr. Yunus DURSUN  Erciyes Üniversitesi                                                                                                                                 Erciyes Üniversitesi
18 Prof. Dr. Mustafa KESKİN                                           Yrd. Doç. Dr. Ali GÜNEŞ Erciyes Üniversitesi                                                                                                                                     Kafkas Üniversitesi

                                           

 

Hakemler, hakemlik yaptıkları yazıların dergideki sırasına göre listelenmiştir.

ISSN: 1300-1582

Dergideki yazıların bilimsel, imla ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda iki defa yayınlanan hakemli bir dergidir.

E-Dergi Sorumlusu

Arş. Gör. Onur GÖZBAŞI

ogozbasi@erciyes.edu.tr

Dizgi ve Baskı

Erciyes Üniversitesi Matbaası

Yönetim ve Yazışma Adresi

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 38039 KAYSERİ

Telefon: 0 352 437 52 74-Faks: 0 352 437 07 82

e-mail: sosbil@erciyes.edu.tr

http://sbe.erciyes.edu.tr/