KAPAK

İÇ KAPAK ARKASI

İÇİNDEKİLER

 

Prof. Dr. Ahmet Uğur

Türk Devlet Geleneğine Ait Tarihi Metinlerimizden Örnekler

Prof. Dr. Ünver Günay
Gabriel le Bras’a Göre Din Sosyolojisinin Araştırma Alanları ve Yöntemleri

Prof. Dr. Mevlüt Çağlar
Matematiksel İlim Olarak Ekonomi

Doç. Dr. Mustafa Saatçi
Kayseri Meslek Yüksekokulu Mezunlarının İstihdam ve Gelir Durumu

Doç. Dr. Cihan Dura
Bilimsel Metod ve Ekonomi: Başlangıçtan l950’lere Psikolojik Okul ve Matematik Okul I .41

Doç. Dr. Cihan Dura
Türk Ekonomisinin Dünya Ekonomisine Entegrasyonu : Bir Uzmanlaşma Stratejisi (II)

Dr. Mustafa Saatçi, Dr. Cengiz Yılmaz
Türkiye’de 1980 Sonrasında Enflasyon - Üretim İlişkisi

Yrd.Doç. Dr. M. Ali Bilginoğlu, Dr. Faruk Andaç
Belgeli Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetim ve Cezaları

Dr. Murtaza Korlaelçi

Akli İlahiyat (1) Saf Aklın En Yüksek Gayesi (2)

Doç. Dr. Nurettin Kaldırımcı
İş Barışının Mana ve Fonksiyonları Üzerine Bir Deneme

Doç. Dr. Nurettin Kaldırımcı, Arş. Gör. A. Asuman Karahan
Kayseri’de Beş Büyük İşletmede Yönetim Organizasyon Sorunları ile İlgili Bir Araştırma ve Düşündürdükleri

Doç. Dr. Mehmet Çınar
Kayseri Bölgesi Endüstri İşletmelerinde Kalite Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma

Yrd. Doç. Dr. A. Vehbi Ecer
İslam Tarihinde İlk Ambargo Uygulaması

Yrd. Doç. Dr. İ. Hakkı Sönmez
Türk Mali Sisteminde Bankacılık Sektörünün Yeri, Önemi ve Sorunları

Yrd. Doç. Dr. Ömer Adil Atasoy
Kayseri Adliyesinde Görev Yapan Hakim ve Savcıların Mesleki ve Sosyal Durumlarının Araştırılması

Yrd. Doç. Dr. M. Metin Karaörs
Türk Dil Bilgisi Cümle Tahlili Örnekleri

Yrd. Doç. Dr. Cihan Okuyucu
Aşık Paşanın Tasavvuf Risalesi
 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Keskin

Milli Mücadelede Türk Hava Kuvvetleri İçin Uçak Sağlanması

Yrd. Doç. Dr. Kemal Göde
Türkiye Cumhuriyeti’nin Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi III Atatürk İlke ve İnkılapları

Yrd. Doç. Dr. M. Ali Bilginoğlu
Türkiye’nin Dış Borç Sorunu

Yrd. Doç. Dr. Ümit Tokatlı
Elvan Çelebinin Eserleri (El)- Menakıbu’l-Kudisiyye Fi’(İI) Menakıbi’l-Ünsiyye

Yrd. Doç. Dr. Ersoy Taşdemirci
Medreselerin Doğuşu Kaynakları ve İlk Zamanları

Doç. Dr. Cengiz A. Sesef
Finansal Amaçların Önceliği ve Kar Dağıtımı

Dr. M. Kemal Atik
Kur’an’da Lüt Kavmi ve Düşündürdükleri

Dr. Ali Toksarı
Rü’yet’i Hilalın Şahitlik Açısından Tahlili

Arş. Gör. M. Sıtkı İlkay, Arş. Gör. Ahmet Doğan
Jıt (Sıfır Stok) Sistemi

Öğr. Gör. Ali Kaya

Büyükşehir Belediye Yaklaşımı

Arş. Gör. Abdurrahim Güzel

İlk Milli Eğitim Bakanlarımızdan Hamdullah Suphi Bey ile Maarif Üzerine Bir Konuşma .355

Arş. Gör. Yunus Dursun
İşletmelerde Fiyatlama Kararları Üzerine Bir Araştırma