Sahibi

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü adına

Prof. Dr. Kerim TÜRKMEN

Editör

Doç. Dr. Ali KUŞAT

Bu Sayının Yardımcı Editörleri

Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN; Dr. Bayram DURBİLMEZ

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Kerim TÜRKMEN; Prof. Dr. Ünver GÜNAY;

Prof. Dr. Ali AKTAN; Prof. Dr. Mustafa SAATÇİ; Yrd. Doç. Dr. Mustafa ŞANAL

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Cengiz YILMAZ                                  Celal Bayar Üniversitesi

Prof. Dr. Hüsnü Ezber BODUR                           Sütçü İmam Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ                           Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH                           Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa BAKTIR                                Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ                                    Ankara üniversitesi

        Prof. Dr. Aziz KUTLAR                                    Cumhuriyet Üniversitesi

Hakem Kurulu

1.              Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN                        Selçuk Üniversitesi

            Prof. Dr. Erman ERTUN                                  Çukurova Üniversitesi

2.              Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN                               Ege Üniversitesi

            Doç. Dr. Ahmet GÜNŞEN                                 Gazi Üniversitesi

3.              Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH                         Erciyes Üniversitesi

            Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN                                 Erciyes Üniversitesi

4.              Doç. Dr. Ahmet GÜNŞEN                                Gazi Üniversitesi

            Prof. Dr. Bilal YÜCEL                                     Cumhuriyet Üniversitesi

5.              Prof. Dr. Mehmet ARSLAN                             Cumhuriyet Üniversitesi

            Doç. Dr. Ahmet KARTAL                               Kırıkkale Üniversitesi

6.              Prof. Dr. İsmail GÖRKEM                               Erciyes Üniversitesi

            Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK                                   Fırat Üniversitesi

            Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY                          Erciyes Üniversitesi

            Yrd. Doç Dr. Suzan TOKATLI                        Erciyes Üniversitesi

7.              Prof. Dr. Fatma ÖZKAN                                 Gazi Üniversitesi

            Prof. Dr. Zeki KAYMAZ                                 Ege Üniversitesi

8.              Prof. Dr. Şerif AKTAŞ                                    Gazi Üniversitesi

            Prof. Dr. Filiz KILIÇ                                       Gazi Üniversitesi

9.              Doç. Dr. Şerif ALİ BOZKAPLAN                   Dokuz Eylül Üniversitesi

            Doç. Dr. Musa DUMAN                                   İstanbul Üniversitesi

10.           Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN                                Erciyes Üniversitesi

            Doç. Dr. Vahit TÜRK                                      Erciyes Üniversitesi

11.           Prof. Dr. Bilal YÜCEL                                    Cumhuriyet Üniversitesi

            Doç. Dr. Vahit TÜRK                                      Gaziantep Üniversitesi

12.           Prof. Dr. Şerif AKTAŞ                                     Gazi Üniversitesi

            Prof. Dr. Filiz KILIÇ                                        Gazi Üniversitesi

13.           Prof. Dr. İsa ÖZKAN                                       Gazi Üniversitesi

            Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU                         Hacettepe Üniversitesi

14.           Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN                              Ege Üniversitesi

            Prof. Dr. Ahmet BURAN                                 Fırat Üniversitesi

15.           Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK                                   Fırat Üniversitesi

            Prof. Dr. Erman ARTUN                                 Çukurova Üniversitesi

16.           Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH                        Erciyes Üniversitesi

            Doç. Dr. Şerif ALİ BOZKAPLAN                    Dokuz Eylül Üniversitesi

17.           Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH                        Erciyes Üniversitesi

            Prof. Dr. Ümit TOKATLI                               Erciyes Üniversitesi

18.           Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU                             Selçuk Üniversitesi

            Prof. Dr. Ali DUYMAZ                                   Balıkesir Üniversitesi

19.           Prof. Dr. Hüsnü EZBERBODUR                      Sütçü İmam Üniversitesi

            Prof. Dr. Abdulvahap TAŞTAN                       Erciyes Üniversitesi

20.           Doç. Dr. Ali KUŞAT                                       Erciyes Üniversitesi

            Dr. Bayram DURBİLMEZ                               Erciyes Üniversitesi

 

Hakemler, hakemlik yaptıkları yazıların dergideki sırasına göre listelenmiştir.

 

ISSN: 1300-1582

Dergideki yazıların bilimsel, imla ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda iki defa yayımlanan hakemli bir dergidir.

Dizgi ve Baskı

Erciyes Üniversitesi Matbaası

Yönetim ve Yazışma Adresi

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 38039 KAYSERİ

Telefon: 0 352 437 52 74-Faks: 0 352 437 07 82

e-mail: sosbil@erciyes.edu.tr

http://sbe.erciyes.edu.tr/