Sahibi

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü adına

Prof. Dr. Kerim TÜRKMEN

 

Editör

Doç. Dr. Ali KUŞAT

 

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Kerim TÜRKMEN; Prof. Dr. Ünver GÜNAY;  Prof Dr. Mustafa SAATÇİ

Prof. Dr. Ali AKTAN; Yrd. Doç. Dr. Mustafa ŞANAL

 

 

                                                                                                               Danışma Kurulu

Prof. Dr. Cengiz YILMAZ                                   Celal Bayar Üniversitesi
Prof. Dr. Hüsnü Ezber BODUR                           Sütçü İmam Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ                         Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH                           Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa BAKTIR                                  Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Yahya AKYÜZ Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Aziz KUTLAR                                      Cumhuriyet Üniversitesi

                                                                                        Hakem Kurulu

1

Doç. Dr. Niyazi CAN                                                  Doç. Dr. Mustafa ÇELİKTEN                          

Erciyes Üniversitesi                                                                                                                         Erciyes Üniversitesi

2

Prof. Dr. Metin KARAÖRS                                     

Doç. Dr. Ahmet GÜNŞEN

Erciyes Üniversitesi                                                                                                                                 Gazi Üniversitesi

3

Doç. Dr. Rahim MEHMEDOV                                    Yrd. Doç. Dr. Emine Yıldız DOYRAN                

Erciyes Üniversitesi                                                                                                                                 Abant İzzet Baysal Üniversitesi           
4 Prof. Dr. Hüsnü EZBERBODUR                                        Prof. Dr. A. Vahap TAŞTAN                               Sütçü İmam Üniversitesi                                                                                                                        Erciyes Üniversitesi               
5 Prof. Dr. Metin KARAÖRS                                          Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN                                 Erciyes Üniversitesi                                                                                                                                   Ege Üniversitesi                      
6 Prof. Dr. Hüseyin YURTSEVER                                Prof. Dr. Zühal ÖZCAN                                       Zonguldak Karaelmas Üniversitesi                                                                                                         Erciyes Üniversitesi                  
7 Prof. Dr. Kerim TÜRKMEN                                      Prof. Dr. Zühal ÖZCAN                                       Erciyes Üniversitesi                                                                                                                                    Erciyes Üniversitesi                             
8 Prof. Dr. Hüseyin SEVER                                           Prof. Dr. İlhami DURMUŞ                                   Ankara Üniversitesi                                                                                                                                  Gazi Üniversitesi                                 
9 Prof. Dr. Suat GEZGİN                                              Prof. Dr. Ahmet B. GÖKSEL                               İstanbul Üniversitesi                                                                                                                                    Ege Üniversitesi                                     
10 Prof. Dr. Cihan DURA                                                Prof. Dr. Salih ŞİMŞEK                                       Erciyes Üniversitesi                                                                                                                                Sakarya Üniversitesi                                     
11 Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH                                   Prof. Dr. Bilal YÜCEL                                         Erciyes Üniversitesi                                                                                                                       Cumhuriyet Üniversitesi                         
12 Prof. Dr. Gürsel AYTAÇ                                              Yrd. Doç. Dr. Serdar ÖZTÜRK                            Ankara Üniversitesi                                                                                                                                      Erciyes Üniversitesi                                   
13 Doç. Dr. Ahmet SABAN                                                   Doç. Dr. Mustafa ÇELİKTEN                              Gazi Üniversitesi                                                                                                                                  Erciyes Üniversitesi                                
14 Prof. Dr. Ali GÜLER                                                 Prof. Dr. Ersoy TAŞDEMİRÇİ                                           Abant İzzet Baysal Üniversitesi                                                                                                            Erciyes Üniversitesi                                      
15 Prof. Dr. Sıtkı GÖZLÜ                                               Prof. Dr. İnci VARİNLİ                                      İstanbul Teknik Üniversitesi                                                                                                                  Erciyes Üniversitesi                                      
16 Prof. Dr. Mehmet Durdu KARSLI                                      Doç. Dr. Niyazi CAN                                           Gazi Osman Paşa Üniversitesi                                                                                                                Erciyes Üniversitesi                    
17 Prof. Dr. Cahit KAVCAR                                              Doç. Dr. Mustafa ÇELİKTEN                              Ankara Üniversitesi                                                                                                                                     Erciyes Üniversitesi                                    
18 Doç. Dr. Hasan BOYNUKARA                                     Yrd. Doç. Dr. Serdar ÖZTÜRK                            Yüzüncü Yıl Üniversitesi                                                                                                                           Erciyes Üniversitesi                         
19 Doç. Dr. Hasan KAYIKLIK                                         Doç. Dr. Ali KUŞAT                                            Çukurova Üniversitesi                                                                                                                                Erciyes Üniversitesi                              
20 Prof. Dr. Abdullah SAYDAM                                     Doç. Dr. Ahmet SABAN                                      Erciyes Üniversitesi                                                                                                                                         Gazi Üniversitesi                         
21 Prof. Dr. Vehbi ÇELİK                                                   Doç. Dr. Mustafa ÇELİKTEN                             Fırat Üniversitesi                                                                                                                                   Erciyes Üniversitesi                                       
22 Prof. Dr. Ali AKTAN                                                   Prof. Dr. Selçuk GÜNAY                                     Erciyes Üniversitesi                                                                                                                                 Atatürk Üniversitesi                                       
23  Prof. Dr. Sevgi LÖKÇE                                                Yrd. Doç. Dr. Lale ÖZBAKIR                              Erciyes Üniversitesi                                                                                                                                    Erciyes Üniversitesi                                
24 Prof. Dr. Harun GÜNGÖR                                             Prof. Dr. Ali ERBAŞ                                            Erciyes Üniversitesi                                                                                                                             Sakarya Üniversitesi                                
25 Prof. Dr. Hüseyin YURTSEVER                                 Yrd. Doç. Dr. Gonca BÜYÜKMIHÇI                   Zonguldak Karaelmas Üniversitesi                                                                                                             Erciyes Üniversitesi                     
26 Yrd. Doç. Dr. Ali GÜNEŞ                                             Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ARAK                             Kafkas Üniversitesi                                                                                                     Erciyes Üniversitesi                             
27 Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN                                  Doç. Dr. Ahmet GÜNŞEN                                   Ege Üniversitesi                                                                                                                                           Gazi Üniversitesi                          
28 Prof. Dr. Mustafa KESKİN                                           Prof. Dr. Feridun EMECEN                                 Erciyes Üniversitesi                                                                                                                             İstanbul Üniversitesi                                 
29 Prof. Dr. İsmail KAYAR                                              Doç. Dr. Tekin MEMİŞ                                       Erciyes Üniversitesi                                                                                                                                   Kadir Has Üniversitesi            
30 Prof. Dr. Hüsnü EZBERBODUR                                   Prof. Dr. A. Vahap TAŞTAN                               Sütçü İmam Üniversitesi                                                                                                                            Erciyes Üniversitesi                       
31 Prof. Dr. Yunus APAYDIN                                            Yrd. Doç. Dr. Menderes GÜRKAN                      Erciyes Üniversitesi                                                                                                                                   Erciyes Üniversitesi

       

Hakemler, hakemlik yaptıkları yazıların dergideki sırasına göre listelenmiştir.

 

ISSN: 1300-1582

 

Dergideki yazıların bilimsel, imla ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda iki defa yayınlanan hakemli bir dergidir.

E-Dergi Sorumlusu

Arş. Gör. Onur GÖZBAŞI

ogozbasi@erciyes.edu.tr

Dizgi ve Baskı

Erciyes Üniversitesi Matbaası

Yönetim ve Yazışma Adresi

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 38039 KAYSERİ

Telefon: 0 352 437 52 74-Faks: 0 352 437 07 82

e-mail: sosbil@erciyes.edu.tr

http://sbe.erciyes.edu.tr/