KAPAK

İÇİNDEKİLER

 

Ali ARSLAN

Elit Teorisi Perspektifinden Çanakkale Milletvekillerinin Sosyolojik Profilleri

 

Aslıhan SABAN

Seçmeci Okul Teknoloji Planlama Modeli ve Özel Konya Esentepe İlköğretim Okulu Teknoloji Profili

 

Aydın GÖRMEZ

Morality and Politics in Tom Stoppard

 

Duygu UÇGUN

Konuşma Eğitimini Etkileyen Faktörler

 

Faruk SÖYLEMEZ

XVIII. Yüzyıl Başlarından XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Maraş ve Çevresinde Eşkıyalık Hareketleri

 

Fatih ÇELİK

Türkiye’de İç Göçler (1980-2000)

 

Gülçin YAHY A KAÇAR

Geleneksel Çalgılardan Ud’un Müzik Öğretmenliğinde Kullanılması

 

Hamza ÇAKIR

Geleneksel Gazetecilik Karşısında İnternet Gazeteciliği

 

Hasan Ali ŞAHİN

Cumhuriyetin 80. Yılında Kültepe Kaniş Kazıları

 

Hüseyin ARAK

Genç Werther’in Acıları İle Genç W’nin Yeni Acıları Başlıklı Eserlerin İçerik Ve Biçim Açısından Karşılaştırılması

 

İsmail AYDOĞAN; Zehra ÇİLSAL

Yabancı Dil Öğretmenlerinin Yetiştirilme Süreci (Türkiye ve Diğer Ülkeler)

 

Mahfuz ZARİÇ

Kirdeci Ali Kesikbaş Destanı’nın Metin Merkezli Halkbilimi Kuramları Açısından İncelenmesi

 

Mustafa SAATÇİ; Eyyüp ECEVİT

Tüberküloz Hastalığının Ekonomik Yükü: Kayseri Nuh Naci Yazgan Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde Bir Uygulama

 

Nergis ADULLAYEVA

Ünlü Azerbeycan Bestecisi Kara Karayev

 

Nihan YAĞIŞAN; Ali Murat SÜNBÜL; Özgül Bike YÜCALAN

Müzik Bölümü Öğrencilerinin Benlik İmgeleri ve Denetim Odaklarının İncelenmesi

 

Niyazi CAN

Öğretmen Liderliği Becerileri ve Bu Becerilerin Gerçekleştirilme Düzeyi

 

Nurcan (KALKIR) TÜRKER

Çin’deki Düşünce Akımlarına Genel Bir Bakış

 

Oktay KIZILKAYA

Revan (Erivan) ve Iğdır Yöresinde Demografik Yapının Ermeniler Lehine Dönüştürülme Süreci (1828-1918)

 

Ozan HOVARDAOĞLU

Yerel Yönetimler Bağlamında Yönetsel Pozisyonların Kurumsal Demokrasi Açısından Değerlendirilmesi: Belediyeler ve Muhtarlıklar

 

Özen TOK

Kayseri Kadı Sicillerindeki Yaralanma ve Ölüm Vakalarıyla İlgili Keşif Raporları (1650-1660)

 

Morton SMITH

Çev: Ramazan ADIBELLİ

Din İncelemesinde Tarihi Yöntem

 

Sema SERİM

20. Yüzyılda Mimarlık Bilgisi ve Bağlamın Keşfi

 

Semih Halil EMÜR; Dilşen ONSEKİZ

Kentsel Yaşam Kalitesi Bileşenleri Arasında Açık ve Yeşil Alanların Önemi-Kayseri/Kocasinan İlçesi Park Alanları Analizi

 

Sevgi EREL; Doğan BULUT

Error Treatment In L2 Writing: A Comparative Study of Direct and Indirect Coded Feedback In Turkish EFL Context

 

Süleyman DEMİRCİ

Rise of Nationalism in the Ottoman Empire: How Did Ottoman Government Respond To The Bullgarian National Movement (1839-1870) ?

 

Tamer SOYSAL

İnternet Alan Adları Sistemi ve Tahkim Kuruluşlarının UDRP Kurallarına Göre Verdikleri Kararlara Eleştirel Bir Yaklaşım-2

 

Yusuf ŞAHİN

Yabancı Dil Öğretiminin Eğitbilimsel ve Dilbilimsel Temelleri

 

-Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları-