Sahibi

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü adına

Prof. Dr. Kerim TÜRKMEN

 

Editör

Doç. Dr. Ali KUŞAT

 

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Kerim TÜRKMEN; Prof. Dr. Ünver GÜNAY; Prof Dr. Mustafa SAATÇİ

Prof. Dr. Ali AKTAN; Yrd. Doç. Dr. Mustafa ŞANAL

 

                                                                       Danışma Kurulu

            Prof. Dr. Cengiz YILMAZ

Celal Bayar Üniversitesi

            Prof. Dr. Hüsnü Ezber BODUR

Sütçü İmam Üniversitesi

            Prof. Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ

Gazi Üniversitesi

            Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH

Erciyes Üniversitesi

            Prof. Dr. Mustafa BAKTIR

Atatürk Üniversitesi

            Prof. Dr. Yahya AKYÜZ

Ankara üniversitesi

            Prof. Dr. Aziz KUTLAR

Cumhuriyet Üniversitesi

 

                                                    Hakem Kurulu       

1.

 

Prof. Dr. Hüsnü EZBERBODUR

Sütçü İmam Üniversitesi

Doç. Dr. Abdullah KORKMAZ

İnönü Üniversitesi

2.

 

Doç. Dr. Mustafa ÇELİKTEN

Erciyes Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. İsa KORKMAZ

Selçuk Üniversitesi

3.

 

Doç. Dr. Hasan BOYNUKARA

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. A. Serdar ÖZTÜRK

Erciyes Üniversitesi

4.

 

Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN

Erciyes Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet GÜNŞEN

Gazi Üniversitesi

5.

 

Prof. Dr. Ali AKTAN

Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK

Fırat Üniversitesi

6.

 

Doç. Dr. Abdullah KORKMAZ

İnönü Üniversitesi

Doç. Dr. Celaleddin ÇELİK

Erciyes Üniversitesi

7.

 

Prof. Dr. Cihat CAN

Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Oya LEVENDOĞLU

Erciyes Üniversitesi

8.

 

Prof. Dr. Fahrettin KORKMAZ

Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Mete ÇAMDERELİ

Kocaeli Üniversitesi

9.

 

Prof. Dr. Hasan BAHAR

Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Turgut YİĞİT

Ankara Üniversitesi

10.

 

Prof. Dr. Gürsel AYTAÇ

Ankara Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. A. Serdar ÖZTÜRK

Erciyes Üniversitesi

11.

 

Prof. Dr. Hüseyin BAŞAR

Hacettepe Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa ÇELİKTEN

Erciyes Üniversitesi

12.

 

Yrd. Doç. Dr. Bayram DURBİLMEZ

Erciyes Üniversitesi

Dr. Namık ASLAN

Niğde Üniversitesi

13.

 

Prof. Dr. Hayriye ATİK

Erciyes Üniversitesi

Doç. Dr. Emine BİLGİLİ

Erciyes Üniversitesi

14.

 

Doç. Dr. Müsevver ASKEROĞLU

Erciyes Üniversitesi

Doç. Dr. Oya LEVENDOĞLU

Erciyes Üniversitesi

15.

 

Prof. Dr. Cihat CAN

Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Ali KUŞAT

Erciyes Üniversitesi

16.

 

Doç. Dr. Fatih TÖREMEN

Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa ÇELİKTEN

Erciyes Üniversitesi

17.

 

Yrd. Doç. Dr. S. Göksel TÜRKÖZÜ

Erciyes Üniversitesi

Dr. İnci İnce ERDOĞDU

Ankara Üniversitesi

18.

 

Prof. Dr. Metin HÜLAGU

Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Musa ŞAŞMAZ

Niğde Üniversitesi

19.

 

Prof. Dr. Sevgi LÖKÇE

Erciyes Üniversitesi

Doç. Dr. Oğuz IŞIK

ODTÜ

20.

 

Prof. Dr. Mikail BAYRAM

Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa KESKİN

Erciyes Üniversitesi

21.

 

Prof. Dr. Harun GÜNGÖR

Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL

Erciyes Üniversitesi

22.

 

Prof. Dr. Sevgi LÖKÇE

Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Zühal ÖZCAN

Erciyes Üniversitesi

23.

 

Prof. Dr. Zühal ÖZCAN

Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Orhan KUNTAY

Gazi Üniversitesi

24.

 

Yrd. Doç. Dr. A. Sultan TURANLI

Erciyes Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Gencer ERKILIÇ

Kafkas Üniversitesi

25.

 

Prof. Dr. Mustafa KESKİN

Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Kemal ÇİÇEK

Türk Tarih Kurumu

26.

 

Prof. Dr. İsmail KAYAR

Erciyes Üniversitesi

Doç. Dr. Tekin MEMİŞ

Kadir Has Üniversitesi

27.

 

Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN

Erciyes Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ARAK

Erciyes Üniversitesi

 

Hakemler, hakemlik yaptıkları yazıların dergideki sırasına göre listelenmiştir.

 

ISSN: 1300-1582

 

Dergideki yazıların bilimsel, imla ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.

 

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda iki defa yayınlanan hakemli bir dergidir.

 

Dizgi ve Baskı

Erciyes Üniversitesi Matbaası

 

Yönetim ve Yazışma Adresi

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 38039 KAYSERİ

Telefon: 0 352 437 52 74-Faks: 0 352 437 07 82

e-mail: kusat@erciyes.edu.tr

 

E-Dergi Sorumlusu

Arş. Gör. Onur GÖZBAŞI

ogozbasi@erciyes.edu.tr

http://sbe.erciyes.edu.tr/