KAPAK

İÇ KAPAK ARKASI

İÇİNDEKİLER

 

 

Abitter ÖZULUCAN ve Ali DERAN

14 Nolu Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 41), Vergi Usul Kanunun ve  Tekdüzen  Hesap  Planı  Açısından  Küçük  ve  Büyükbaş  Canlı Varlıkların Muhasebeleştirilmesi ve Değerleme İşleminde Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri

 

Beyhan BOLAK HİSARLIGİL

Martin Heidegger’de “Mekan” Düşüncesi: Hermeneutik-Fenomenolojik Bir Yaklaşım

 

Dilek TÜRKMENOĞLU

Günümüzde Eleştirel Bir Yöntem Olarak Sigmar Polke’nin Sanatı

 

Esma ÖZ

Kültepe Tabletleri Işığında, M. Ö. II. Binde Kadının İş Hayatındaki Yeri

 

Ferit KULA

Ekonomik Büyüme ve Ödemeler Bilançosu Kısıtı: 1980-2006 Dönemi Türkiye Örneği

 

Hüseyin Sabri KURTULDU

Markalı Ürünleri Kullananları Kullanmayanlardan Ayıran Faktörler

 

İbrahim Ali Hajı-HASSAM

A Bilingual’s Linguistic Skills And Language Dominance: A Descriptive Study

 

İsmail AYDOĞAN

Küreselleşme ve Etkisi: Rus ve Kırım Tatar Öğrencilerinin Tutum ve Davranışlarının Analizi

 

Kenan GÜLLÜ

Uluslararasılaşmanın Dinamikleri: Uluslararası Pazarlar ve Perakendeci İşletmelerin Uluslararası Pazarlama Etkinlikleri

 

Mahmut AKIN

Örgütsel Destek, Sosyal Destek ve İş/Aile Çatışmalarının Yaşam Tatmini Üzerindeki Etkileri

 

Mustafa Durmuşçelebi

Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenimi Gören Öğretmen Adaylarının Program Hakkındaki Görüşleri ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki

 

Nadine Hönıcke

Çevirenler: Hüseyin ARAK, Nehir Özcan ARSLAN

Jacob S. Kounin’e göre Sınıf Yönetimi Teknikleri

 

Osman Zekayi ORHAN ve İlhan GÜLLÜ

Dünya Ticaret Örgütü’nün Uluslararası Ticaretin Geliştirilmesi Yönündeki Çabaları ve İktisadi Kalkınma

 

Özlem ATAOĞUZ ÇAL

Ali Bey Adası (Ayvalık) Kapı Halka ve Tokmakları

 

-Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları-