KAPAK

İÇ KAPAK ARKASI

EDİTÖRDEN

İÇİNDEKİLER

 

A. Serdar ÖZTÜRK  An Apology  For Poesy Versus Astrofil And Stellea By Sir Philip Sidney

Adem Sultan TURANLI  Öğretmenlerin Sosyal-Duygusal Destek Davranışları ve Öğrencilerin Algıladığı Öğrenme Düzeyi

Ahmet AYHAN  Üniversite  Gençliğinde Marka-Tüketim Bağlamında Bilinç-Biliş Düzeyi

 

Ali Fuat ARICI  Okumayı Nasıl Sevdiler? Üniversite Öğrencileri ile Mülakatlar

 

Ali Volkan ERDEMİR  İstanbul’da Bir Japon Tarihçi- TOKUTOMI SOHŌ’nun Mektuplarında Ondokuzuncu Yüzyıl Türkiye İmgeleri

 

Bahar ÜSTE/ Berrin GÜZEL  Belediyelerin E-Demokrasiye Bakışı

 

Banu AKÇEŞME  Epic Theatre As A Means Of Feminist Theatre In Caryl Churchill’s  Mad Forest

Cengiz AKTAŞ  Lojistik Regresyon Analizi: Öğrencilerin Sigara İçme Alışkanlığı Üzerine Bir Uygulama

Doğan BULUT  Pragmatic Awareness Of A Foreign Language In A Gender-Segregated Society

Fazilet KOÇYİĞİT  Tağar (St. Theodere) Kilisesi Duvar Resimleri

 

Fazlı ARSLAN  Müzik Kuramcısı ve Efsanevi Kişilik Olarak SAFİYYÜDDÎN-İ URMEVΠ

 

Güliz ULUÇ/ Murat SOYDAN  “Güneşe Yolculuk” ve “Berlin in Berlin” Filmlerinde İki Eksen, İki Dil Oyunu, Tek Olgu: Göç

 

Mehmet Ali ÇELİKEL  Tarihsel Roman ve Bir Göç Romanı Olarak Bir Türk Ailesinin Öyküsü                                                                               

 

Mustafa ÖZ  Müşterilerin İnternet Bankacılığını Kullanmasını Etkileyen Faktörler: Kayseri İlinde Bir Uygulama

 

Mustafa SAĞDIÇ/ Hilmi DEMİRKAYA  Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Gelişim Plânlarına İlişkin Yaklaşımları

 

Nısfet UZAY/ H.Hayrettin TIRAŞ  Serbest Bölgelerin Ekonomik Etkileri: Kayseri Serbest Bölgesi İçin Bir Uygulama

 

Oğuz ÖCAL  Burhan Cahit Morkaya’nın “İnkilap  Serisi” Genel Başlığıyla Yayımlanan Beş Eseri

 

Okan Haluk AKBAY  Türk Öğrencilerin Japon Kültürüne İlişkin Algılamaları  

 

Ramazan ADIBELLİ  XIX.Yüzyılda Ermeni Milliyetçiliğinin Doğuşunda Misyonerlik Faaliyetlerinin Rolü: Kayseri Örneği

S.Gürşen OTACIOĞLU  Duygusal Zeka (EI) Üzerine Farklı Eleştiri ve Değerlendirmeler

Şeyda Güngör AÇIKGÖZ  Bir Belgenin İzinde 19. Yüzyıl Osmanlı Mimarlık Ortamının Yerel Figürleri

 

-Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları-