KAPAK

İÇ KAPAK ARKASI

İÇİNDEKİLER

 

Adem Sultan TURANLI

Students’ Backgraund Differences and Approaches to Obstacles ın Learning English: A Case Study

 

Adnan KARADÜZ

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitiminin Hedefleri Kapsamında Ölçme ve Değerlendirmede Kullanılan “Soru” Nitelikleri

 

Ahmet ALBAYRAK

Sam Taylor Wood’un Yapıtlarındaki İkon Video Olgusu ve Disiplinlerarasılık

 

Ali İhsan ÖZDEMİR/ Gökhan SEÇME

Tedarik Zinciri Ulaştırma Problemi İçin Bir Sezgisel Çözüm:Genetik Algoritma Yaklaşım

 

Arslan TOPAKKAYA

Tarihsel Materyalizm ve Diyalektik

 

Cemil BÜLBÜL

Eski Anadolu Tarihinde Frigler

 

Dilşen ONSEKİZ

Melikgazi İlçesinde Parkların Sınıflandırılması ve  Kullanım Varlığı Analizi

 

Ercan TOMAKİN

Resim, Müzik ve Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin İngilizce Öğrenmesinin İncelenmesi: Bir Aksiyon Araştırması

 

Hakan AYDIN

İdman (1913–1914): İlk Kapsamlı Spor Dergisi Üzerine Bir İnceleme

 

Hasan BAKTIR

Postmodern Narrative Elements In Cervantes’s Don Quixote

 

Hatice KÖROĞLU

19.Yüzyılda Kore’de Batılılaşma Hareketi ve Kadının Statüsü

 

Hüseyin ÜNLÜ/ Ali Murat SÜNBÜL/ Latif AYDOST

Beden Eğitimi Öğretmenleri Sınıf Yönetimi Davranışları Ölçeği Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

 

Kürşat KOÇAK

Asur Ticaret Kolonileri Çağında Ticareti Yapılan Mallar ve Vergiler

 

Mustafa YILDIZ

İbn Sina’da Kutsal Akıl ve Peygamberlik İlişkisi

 

Okan Haluk AKBAY

Senuma KAYŌ’nun Japon Çeviri Edebiyatı Tarihindeki Yeri ve Çehov Çevirileri

 

Serdar SAKİN

İngiltere’nin Güneydoğu Anadolu’yu İşgal Arzusu ve Bölge Halkını Kışkırtma Faaliyetleri

 

Tamer SEYFİ/Sabri ÇELİK

Küreselleşme-Kültür İlişkisinin Eğitim Örgütlerini Etkileme Biçimleri (Kayseri İli Örneği)

 

Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları