KAPAK

İÇ KAPAK ARKASI

İÇİNDEKİLER

 

Ahmet Kamil CİHAN

Ebu'ul Berekat El-Bağdadi'nin Akıl Görüşü

 

Ali İhsan ÖZDEMİR / N. Özgür DOĞAN

Tedarik Zinciri Entegrasyonu ve Bilgi Teknolojileri

 

Burhan SEVİM / Kurban ÜNLÜÖNEN

İklim Değ,işikliğinin Turizme Etkileri: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama

 

Ebru SÖNMEZ

Giyimde Marka Bağımlılığı ve Marka Duyarlılığı: Gençler Üzerine Bir Araştırma

 

Gökhan ARSLANTÜRK / Dila DARICI / Hilal TORUN

İknaya Karşı Direnç Oluşturmada Aşılama Teorisinin Aktif Savunma İle Destekleyici Savunmanın Karşılaştırması

 

Güzin BAYAR

Türkiye'de Yolsuzluk-Ekonometrik Bir İnceleme

 

Hasan BOZGEYİKLİ / Hüseyin DOĞAN /
Abdullah IŞIKLAR

Üstün Yetenekli Öğrencilerin Mesleki Olgunluk Düzeyleri İle Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

 

Halit ÜRÜNDÜ

Joseph Roth’un Hıob Romanında Değişim Yansımaları

 

İsmail ÇAKIR

Yazma Becerisinin Kazanılması Yabancı Dil Öğretiminde
Neden Zordur?

 

İsmet ÜZEN / Hanifi ASLAN

“Halife Ordusu Mısır ve Kafkasya’da” Adlı Askerî Piyesteki Panislâmcı Unsurlar

 

Kemal DEMİR / Suat ÇABUK

Türkiye’de Metropoliten Kentlerin Nüfus Gelişimi

 

Kürşat Haldun AKALIN

Reform Sürecindeki İngiltere’de Rasyonel Bilimin Yükselişi

 

Mehmet KORKMAZ

Yaygın Din Öğretiminde Yeterlik Ölçeği Geliştirme Süreci:
Kur’an Kursu Öğreticileri Eğitim-Öğretim Yeterlikleri
Ölçeği Örneği

 

Mustafa KOÇ / Betül BAYRAKTAR / T.Seda ÇOLAK

Üniversite Öğrencilerinde Boyun Eğici Davranışlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
 

Mehmet ÖCAL

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Bölgesel ve Küresel Güvenlik ve Barışa Katkısı

 

Nalan YİĞİT / Ali ÖZDEK

Özengen Müzik Eğitiminde Klasik Gitar Eğitimi

 

O. Haluk AKBAY

Japonca Verme-Alma İfadelerinin Öğretiminde
Rol Kuramının Kullanımı

 

Ömer ÇOBAN

Paylaşım Olgusunda Meydana Gelen Değişiklikler ve
Günümüz Sosyal ve İş Yaşamına İzdüşümleri

 

Ramazan ADIBELLİ

Un Modèle de Cohabitation Ethnico-Religieux au xixe Siècle: Musulmans, Rûms, Arméniens, Catholiques, Orthodoxes et Protestants à Kayseri
 

S. Atakan ALTINÖRS

Düşünce İle Dil Arasındaki İlişkiye Descartes’ın Yaklaşımı

 

Savaş AÇIKKAYA

Çarlık Rusyası Hâkimiyetindeki Azerbaycan
Türklerinde Ulus Bilincinin Gelişmesinin Temel Dinamikleri

 

Suna KARAKÜÇÜK

Okul Rehberlik Servislerinin Fiziksel/Mekânsal
Koşullarının İncelenmesi

 

Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları