KAPAK

İÇ KAPAK ARKASI

İÇİNDEKİLER

 

Abdülkadir DAĞLAR
Necâtî Beg’in Dîvân’ı ile Mecmû’a-yı Kasâyid-i Türkiyye’de Bulunan Kasîdelerine Eleştirel Bakış


Adnan KARADÜZ
Türkçe ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Dinleme Stratejilerinin Değerlendirilmesi


Ahmet AĞIR
Köroğlu’ndan Erken Dönem Cumhuriyet Şiirine Edebiyat ve Teknoloji


Ali Cüneyt ÇETİN/Cemal ELİTAŞ
Muhasebe ve Ağ Koordinasyonu


Ali Volkan ERDEMİR
Genel Hatlarıyla Cha-No-Yu


Bayram AKARSU
A Qualitative Study on High School Students’ Conceptual Understandings of Electricity and Magnetism


Cengiz KARTIN
Born of Armenian Nationalism in The Frame of Armenian Committees’ Activities


Cumhur Yılmaz MARDAN
The Tension between The Publıc and Private Spaces in Joseph Conrad’s The Secret Agent


Ekrem CENGİZ
Tüketici Araştırmalarında Müşteri Tatminini Esas Alan Görüş ile Müşteri Değerini Esas Alan Görüşün Bir Model Dâhilinde Birleştirilmesi ve En Küçük Kareler Yöntemiyle Test Edilmesi


Emine KILAVUZ
Sağlık Harcamalarındaki Artış ve Temel Bakım Hizmetleri


İsmail MARULCU/Mevlüt DOĞAN
Ortaöğretim Fizik Ders Kitaplarına ve Müfredatlarına Afyonkarahisar’daki Öğretmen Ve Öğrencilerin BakışıMahmut AKIN
Personeli Güçlendirme Algılaması, Örgüt İklimi Algılaması ve Yaratıcı Kişilik Özelliklerinin Örgüt Düzeyinde Yaratıcı Çıktılar Üzerindeki Doğrudan ve Dolaylı Etkileri


Murat Gökhan DALYAN
Nasturi Toplumunda Hayvan Yetiştiriciliği ve Ticareti (XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında)


Mücahit ÖZÇELİK
İkinci Dünya Savaşı’nda Türk Dış Politikası


Reyhan ÇELİK/Badegül CAN
Tarih-Edebiyat Bağlamında A.Soljenitsin’in Eserlerinde Figürler


Z. Yeşim ALEMDAR
Anlatıya Dayalı Bir Kent Okuması: Kayseri Sahabiye Mahallesi


Yusuf ŞAHİN
Yabancı Dil Öğrenen Öğrencilerin Bilgisayardan Yararlanmalarına İlişkin Görüşleri

 

Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları