Sahibi

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü adına

Prof. Dr. H.Yunus APAYDIN

 

Editör

Doç. Dr. Arslan TOPAKKAYA

 

Yayın Kurulu

Prof. Dr. H.Yunus APAYDIN; Prof. Dr. Sebahattin SAMUR;  Prof Dr. Mustafa SAATÇİ

Prof. Dr. Ali AKTAN; Yrd. Doç. Dr. Recep DÜZGÜN

 

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Cengiz YILMAZ

Celal Bayar Üniversitesi

Prof. Dr. Hüsnü Ezber BODUR

Sütçü İmam Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH

Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa BAKTIR

Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ

Ankara üniversitesi

Prof. Dr. Aziz KUTLAR

Cumhuriyet Üniversitesi

Prof.Dr. David Bradt (Emeritus)       Southern New Hampshire University

 

ISSN: 1300-1582

 

Dergideki yazıların bilimsel, imla ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.

 

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

yılda en az iki defa yayımlanan

hakemli bir dergidir.

 

Dizgi ve Baskı

Erciyes Üniversitesi Matbaası

 

Yönetim ve Yazışma Adresi

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 38039 KAYSERİ

Telefon: 0 352 437 52 74-Faks: 0 352 437 07 82

E-mail: arslan_topakkaya@hotmail.com

 

E-Dergi Sorumlusu

Sabri GÜNGÖR

sabri@iibf.erciyes.edu.tr

http://sbe.erciyes.edu.tr/