Ahmet ALBAYRAK
Günümüz Sanatında Birincil İfade Aracı Olarak Çizgi ve Desen Pratikleri

 


Ali Volkan ERDEMİR
Japonların Gözüyle “1453”- Yamada Torajirō ve İstanbul’un Fethi

 


Başak Burcu TEKİN

Anadolu Selçuklu Kültürünü Anlamak: Sanat Tarihi Açısından
Bir Değerlendirme


İfakat Banu AKÇEŞME
A Foucaldian Reading of Harold Pinter’s Old Tımes

 


Kadir ÇAKIR, Emine ŞEN
Psikolojik Doğum Sırasına Göre Adil Dünya İnancı

 


Methiye Gül ÇÖTELİ
Kültürel Peyzajın Korunması ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişmenin Yaratılması Yönünde Bir Politika Önerisi

 


Mustafa KOÇER
Futbol Derneklerine Üye Olan Taraftarların Şiddet ve Holiganizm Eğilimlerinin Belirlenmesi: Kayseri Örneği

 


Mustafa DURMUŞ ÇELEBİ
XX. Yüzyılda Kosova’da Türkçe Öğretim Programlarının Uygulanması

 


Murat TOKSARI
İçsel Pazarlama Bağlamında, İç Müşterinin Çalıştığı İş Yerinden Tatmin Olma Düzeyi İle Demografik Özellikleri
Arasındaki Farklılıkların Tespitine Yönelik Ampirik Bir Çalışma

 


Nalan YİĞİT, Kayhan ÖZTÜRK
Müzik Öğretmeni Adaylarının Ses Özelliklerinin Değerlendirilmesi

 


Nedret YAŞAR

Болгарскоe Изобразительноe Искусствo На Страницах Турецкого Журнала «Шехбаль»
 


Neval KARAKUŞ SAKİN
Kumlu Hatîb Ebrû Örnekleri

 


Semra DEMİR
Öğretmen Eğitimi Bağlamında Bir Öğrenme ve Değerlendirme Yöntemi Olarak Portfolyo

 

 

Semine İmge AZERTÜRK
“Laoqıda Yan Jıe” Kitabındaki “Men” , “Jıa” Eklerinin Kullanımı Doğrultusunda Ekin Tanımı Üzerine Bir Değerlendirme

 


Yu. N. PAHOMOVA
Моделирование Концептуальной Картины Мира Читателя Прессы

 

Yazım Kuralları