Sahibi

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Adına

Prof. Dr. Ahmet UĞUR

 

Editör

Veysel KANDEFER

 

Yayın Kurulu

Prof. Dr.Mevlüt ÇAĞLAR; Prof.Dr. Ünver GÜNAY; Prof. Dr. Cihat TUNÇ; Doç.Dr.Ali TOKSARI;

Doç.Dr.Mansur ATALAY; Yrd.Doç.Dr.M.Şükrü AKDOĞAN; Yrd.Doç.Dr.Metin KARAÖRS;

Yrd.Doç.Dr.Mustafa KESKİN; Öğr.Gör.Kasım KARAHAN

 

ISSN 1300-1582

 

Sayı : 4                    Yıl : 1991

 

Dergideki yazıların bilimsel sorumluluğu yazarlarına aittir.

 

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yılda Bir Çıkar

 

Dizgi ve Baskı

Erciyes Üniversitesi Matbaası

 

Yönetim ve Yazışma Adresi

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 38039 KAYSERİ

Telefon: 0 352 437 52 74-Faks: 0 352 437 07 82

E-mail: sosbil@erciyes.edu.tr

 

E-Dergi Sorumlusu

Sabri GÜNGÖR

sabri@iibf.erciyes.edu.tr

http://sbe.erciyes.edu.tr/