KAPAK


İÇ KAPAK ARKASI


İÇİNDEKİLER

 
Prof. Dr. Naci Kınacıoğlu

Merhum Prof. Dr. Hikmet TANYU için

Prof. Dr. Ahmet Uğur
Merhum Prof. Dr. Hikmet TANYU

Prof. Dr. Günay Tümer
Hocamız Hikmet TANYU

Prof. Dr.
Aydm Taneri

Hocaların Hocası Hikmet TANYU

Yrd. Doç.Dr. Osman Cilacı
Hocam Hikmet TANYU’nun ardından

Prof. Dr. Mehmet Aydm
Türkiye’de Dinler Tarihi Çalışmaları ve Prof. Dr. Hikmet TANYU

Prof. Dr. Abdurrahman Küçük
Türkiye’de Dinler Tarihi Çalışmaları ve Prof. Dr. Hikmet TANYU

Doç. Dr. Harun GÜNGÖR
Hikmet TANYU ve Türk Dini Tarihçesi

Doç. Dr. Abdulkadir Yuvalı
Malazgirt Meydan Muharebesi  Ve Bununla İlgili Yerli ve Yabancı Araştırmalar


Doç. Dr. Ali
Aktan
Tarih içinde Erzurum’un Yeri ve Önemi

Doç. Dr. Mustafa Keskin

Ziya Gökalp’in üç teklifinin (Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak) Türkiye Cumhuriyeti’nde Uygulanması

Doç. Dr. Mustafa Gül

Atatürk ve Hareketini Anlamada Psiko-Sosyal Boyutlar

Yrd. Doç. Dr. Kemal Göde
Mısır Türk Sultanı Baybars’ın Anadolu Seferi ve Kayseri’ye Gelişi

Yrd. Doç.
Dr. Ramazan Tosun
Türkiye Cumhuriyeti’ne Batı Kamuoyunun Bakışı

Yrd. Doç. Dr. Ayhan Öztürk
Milletlerarası Antlaşmalar ve Türk - Fransız Antlaşmaları (TBMM Hükümetinin Tanınması ve İlk Siyasi Zaferi)

Yrd. Doç. Dr. Ersoy Taşdemirci
Atatürk’ün Önderliğinde 1933 Üniversite Reformu

Prof. Dr. Tuncer Gülensoy

Aşık Paşa’nın «Garibname»sinde Dini ve Tasavvufi Unsurlar

Doç. Dr. Cihan
Okuyucu
Manzum Halk Hikayelerinin Yeni Bir Örneği «Kerbnarne»

Doç. Dr. Haydar Akça, Arş. Gör. Pakize Özbıyık

Erciyes Üniversitesi Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Bazı Değişkenler Üzerinde Ki-Kare Sınaması Uygulamaları

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Argunşah

Bitlisli Şükri’nin Yavuz Sultan Selim Mersiyesi

Yrd. Doç. Dr. Metin Karaörs
Ali Şir Nevai’nin İkinci Divanı Nevadirü’ş-Şebab

Mustafa Aslan
Şehri (Malatyalı Ali Çelebi)

Mahmut Sarıkaya

«Dünyanın Beli Uzunu...»

Oğuz Güler
Antik Çağ Kayseri Yapıları

Prof. Dr. Cihan Dura
Ekonomik Analizin Temel Yaklaşımları: Makro Ekonomik Yaklaşım (1)

Doç. Dr. M. Ali Bilginoğlu

Türkiye’de 1980-1988 Döneminde Sermaye Piyasasındaki Gelişmeler

Doç. Dr. Ömer Adil Atasoy
Avrupa Topluluğu Anonim Şirketinde Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü ve İptali

Doç. Dr. Nurettin Kaldırımcı

İktisadi Organizasyonlarda Kadın İşgücünün Verimliliği

Yrd. Doç. Dr. Mahir Nakip

Kayseri’de Seyyar Satıcılık

Ar. Gör. İsmail Kayar
Türk Hukukuna Göre Evlilik Birliğinde Eşlerin Hak ve Ödevleri

Prof. Dr. Cihat Tunç

Peygamber Sevgisi ve Önemi

Doç. Dr. Murtaza Korlaelçi Çev.
Din Felsefesi ve Geçmişi (1) Henry Dumery (2)

Yrd. Doç. Dr. H. Yunus Apaydın
IV. Sahabi Sözü - Kıyas İlişkisi ve Mezhep İmamlarının Uygulamalarından Örnekler

Yrd. Doç. Dr. Sebahattin Samur

Cebel-i Havran’da Dürziler ve Sultan Abdülhamit’in Bunlarla İlgili Politikası 1878-1900

Doç. Dr. Kerim Türkmen

Karamanoğulları’na Ait Lakablar (Elkab)

Yrd. Doç. Dr. Şefaettin Severcan
Keşfi Mehmet Çelebi’nin Selimname’sine Koyduğu Sözlük

Doç. Dr. M. Zeki Duman

Şehidlik ve Faziletleri

Doç. Dr. Hasan Şahin
Hz. Peygamber ve Ahlak

Öğr. Gör. Dr .Necati Avcı
«Abdullah B. El-Mukaffa» Hayatı ve Eserleri

Arş. Gör. Erdoğan Pazarbaşı

Vani Mehmet Efendi’nin Zamanının Mutasavvıfları Hakkındaki Düşüncesi ve Onlarla Olan Mücadelesi

Yaşar Kaya Kalafat

Günümüz Türk Dünyasına Genel Bir Bakış

Rasim Deniz

Hicabi’nin Hayatı ve Edebi Kişiliği

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Argunşah

Kitap Tanıtma

Yrd. Doç. Dr. Abdurrahim Güzel
Kitap Tanıtma

Yrd. Doç. Dr. Sebahattin Samur
Kitap Tanıtma

Şamil Cemşidov, Metin Karaörs
«Azerbaycan» Sözünün Menşei ve Manası Hakkında