KAPAK

İÇ KAPAK ARKASI


İÇİNDEKİLER

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

Prof.Dr. Hüseyin ATAY
Kur’an’da İnsan Problemi

Prof.Dr. Murtaza KORLAELÇİ

Bir Din Felsefesi Mümkün müdür?


Doç.Dr. Talat SAKALLI

İmam  Zehebi ve Tenkid Anlayışı

Doç.Dr.H. Yunus APAYDIN

Kadı Burhaneddin’in Tercihü’t-Tavzih Adlı Eseri

Doç.Dr. Sebahattin SAMUR

Cebel-i Havranda Dürziler ve Sultan Abdulhamid’in Bunlarla İlgili Politikası

Doç.Dr. M. Şevki AYDIN

Öğretmen Yetiştiren Kurumlar Olarak İlahiyat Fakülteleri

Doç.Dr. Kerim TÜRKMEN
Osman Hamdi Bey’in Tablolarındaki Gerçekçiliğe Bir Örnek

Yrd.Doç.Dr. Abdurrahim GÜZEL

Peygamberlik
 
Yrd.Doç.Dr. Şefaettin SEVERCAN

Kanuni Sultan Süleyman’ın İlk Yıllarında Osmanlı Fetih Politikası ve Mohaç Fetihnamesi

Yrd.Doç.Dr. Huzeyfe SAYİM

Japji

Dr.
Necati AVCI

Müslümanlarda Tarih İlmi

 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI – TARİH

 

Doç.Dr. Cihan OKUYUCU
Sehabi ve Divanı

Doç.Dr. Ümit TOKATLI

Kerkük’te Evlenme Adetleri
 
Yrd.Doç.Dr. Ahmet GÜNŞEN

Altay Türkleri ve Dilleri

Yrd.Doç.Dr. Kudret ALTUN

Seyyid Burhaneddin Hazretleri ve Dünya Görüşü

Arş.Gör. Nevin GÜMÜŞ

Yahya Nazim Divanında Sevgiliye ait Güzellik Unsurları ile Aşık-Maşuk-Rakip Münasebeti

Doç.Dr. Addulkadir YUVALI

Osmanlı Müesseseleri Üzerindeki İlhanlı Tesirleri


Doç.Dr. Ali AKTAN

Anadolu’da Avşarlar


Doç.Dr. Mustafa KESKİN

Osmanlı Devleti zamanında Türk-Arap Münasebetlerine Bir Bakış

Yrd.Doç.Dr. Metin HULAGÜ

İngilizlerin Hicaz İsyanına Maddi Yardımları

Mehmet Çayırdağ
Yasemin DEMİRCAN (ÖZIRMAK)’ın “Tahrir ve Evkaf Defterlerine Göre Kayseri Vakıfları” İsimli Eseri

 

İKTİSAT-İSLETME

 

Prof.Dr. Cihan DURA
Atatürk’ün Türkiye’nin İktisadi Kalkınması Hakkındaki Fikir Sistemi Üzerine Bir Deneme

Doç.Dr. M. Şükrü AKDOĞAN, Yrd.Doç.Dr. Yunus DURSUN
Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Tüketici Olarak Sosyalleşmelerinde Ailenin ve Arkadaşların Etkileri


Doç.Dr. Mehmet ÇINAR, Ömer TAHTASAKAL
Acceptance Sampling Plans For Quality Control: A. Computerized Approach

Doç.Dr. Mahir NAKİP
Meslek ve Gelir Dağılımına Göre Ailelerin Ödedikleri Giyim Taksitlerini Etkileyen Bazı Faktörler

Yrd.Doç.Dr. Asuman AKDOĞAN
Technological Alliances

Yrd.Doç.Dr. Ali KAYA

Türkiye’deki İdarenin Denetimi yetersizliğine Ombudsman Modeli Bir Çözüm Olabilir mi?


Yrd.Doç.Dr. Ekrem DÖNEK
Relative Effectiveness of  Monetary and  Fiscal Policies on GNP in the Turkish Economy 409

Arş.Gör. Hayriye ATİK
Turizmin Ekonomik Katkılarının Türkiye ve Avrupa Topluluğu Ülkeleri Açısından Değerlendirilmesi

Arş.Gör. Şaban UZAY
Türkiye’de Yatırım Ortaklıkları ve Denetimi

Oğuz GÜLER
Antik Çağ Kayseri Mühür Taşları (Gem-Gemma)