Sahibi

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü adına

Prof. Dr. Cihat TUNÇ

 

Editör

Prof.Dr.Cihan OKUYUCU

 

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Cihat TUNÇ; Prof. Dr. Muzaffer CİVELEK; Prof. Dr. Cihan DURA; Prof. Dr.Tuncer GÜLENSOY;

Prof Dr. Ünver GÜNAY; Prof. Dr. Ahmet UĞUR; Prof. Dr. Abdulkadir YUVALI; Prof.Dr.Cihan OKUYUCU

Prof. Dr. Abdurrahim GÜZEL

 

ISSN 1300-1582

Sayı : 7                    Yıl : 1996

 

Dergideki yazıların bilimsel sorumluluğu yazarlarına aittir.

 

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yılda Bir Çıkar

 

Dizgi ve Baskı

Erciyes Üniversitesi Matbaası

 

Yönetim ve Yazışma Adresi

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 38039 KAYSERİ

Telefon: 0 352 437 52 74-Faks: 0 352 437 07 82

E-mail: sosbil@erciyes.edu.tr

 

E-Dergi Sorumlusu

Sabri GÜNGÖR

sabri@iibf.erciyes.edu.tr

http://sbe.erciyes.edu.tr/