Sahibi

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü adına

Prof. Dr. Ersoy TAŞDEMİRCİ

 

Editör

Doç. Dr. Erdoğan PAZARBAŞI

 

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ersoy TAŞDEMİRCİ; Prof. Dr. Cihan DURA;  Prof Dr. Ünver GÜNAY

Prof. Dr. Ali AKTAN;  Doç. Dr. Erdoğan PAZARBAŞI

 

ISSN 1300-1582

Sayı : 8                    Yıl : 1999

 

Dergideki yazıların bilimsel sorumluluğu yazarlarına aittir.

 

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yılda Bir Çıkar

 

Dizgi ve Baskı

Erciyes Üniversitesi Matbaası

 

Yönetim ve Yazışma Adresi

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 38039 KAYSERİ

Telefon: 0 352 437 52 74-Faks: 0 352 437 07 82

E-mail: sosbil@erciyes.edu.tr

 

E-Dergi Sorumlusu

Sabri GÜNGÖR

sabri@iibf.erciyes.edu.tr

http://sbe.erciyes.edu.tr/