KAPAK

İÇ KAPAK ARKASI

İÇİNDEKİLER 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ   

Yrd. Doç. Dr. İnci VARİNLİ
Sema BABAYİĞİT
Hazır Giyim Ürünlerinde Tüketicilerin ve Perakendecilerin Ülke Orijinine Göre Algılamalarının Karşılaştırılması   

Yrd. Doç. Dr. Hayriye ATİK
Bilgi Ekonomileri ve Türkiye’de Kadın İşgücünün İstihdam Yapısı   

Yrd. Doç. Dr. Nisfet UZAY
Gelişmekte Olan Ülkelerde İhracat Artışı-İktisadi Büyüme İlişkisi Türkiye Örneği   

Dr. Aytekin ALTIPARMAK
Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerinin Ekonomik Gelişmişlik Düzeyinin Belirlenmesi ve Analizi  
 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ  
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Doç. Dr. Nevzat ÖZKAN
Bir Ağız Sözlüğü Üzerine

Yrd. Doç. Dr. Suzan Suzi TOKATLI
Türkçenin Meselelerine Kısa Bir Bakış  
 

Dr. Mustafa PARLAK
“Gül”ün Kültürümüzdeki Çağrışımları  

Dr. Mustafa PARLAK
Kayseri ile İlgili Kitap Bibliyografyası   

Dr. Mahmut ŞARLI
Garipname’de Bulunan Ayet ve Hadisler ile Bunların Kullanılış Amaçları   

Tarih Bölümü

Prof. Dr. Mustafa KESKİN
Mehmet Akif e Göre Osmanlı Cemiyetini Oluşturan İnsan Tipleri ve Bunların Balkan Savaşının Sonu9larına Bakışı   

Doç.Dr.M.Akif  ERDOĞRU
On altıncı Yüzyıl Başlarında Kayseri’de Ahiler   

Yrd. Doç. Dr. Hasan Ali ŞAHİN

Kültepe Metinlerinde Geçen Adak ve Kurbanlar   

Eğitim Bilimleri


Prof. Dr. Ersoy TAŞDEMİRCİ
Türkiye’de Yükseköğretim Kurumlarının Gelişmesinde Avusturya ve Alman Bilim Adamlarının Katkısı  

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ARSLAN
İlköğretim Okulu
5. Sınıf Fen Bilgisi Dersinde Not Alma ve Kavram Haritası Oluşturma Stratejileri ile Öğretimin Öğrenme ve Hatırlama Düzeyine Etkisi  

Yrd. Doç. Dr. Niyazi CAN
Zaman Yönetimi ve Planlılık Bilinci   

Yrd. Doç. Dr. Niyazi CAN, Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇELIKTEN
Eğitim Yöneticilerini Hizmet içinde Yetiştirme Programının ve Yönetiminin Değerlendirilmesi   

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇELİKTEN, Yrd. Doç. Dr. İbrahim KOCABAŞ
Türkiye’de Öğretmen İstihdamı   

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇELİKTEN
A Review of Literature on Asistant Principals   İÇİNDEKİLER.pdf

Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman BORAN
Cumhuriyet Döneminde Eğitimde Meydana Gelen Gelişmeler  

Arş. Gör. Mustafa ŞANAL
Kuruluş Dönemi Osmanlı Bilim Politikasının Teşekkülü ve Gelişmesinde Rol Oynayan Etmenler   

Arş. Gör. Mustafa ŞANAL
Eşrefzade Mehmet Şevketinin Müderrislerin Mesleki Durumlarına İlişkin Görüşleri ve Çözüm Önerileri   

Sanat Tarihi Bölümü

 

Arş. Gör. Başak Burcu TEKİN
İslam Sanatı Resimli El Yazmalarında Hz. Muhammed’in Aslan Tasvirli Mirac Sahneleri

Dr. Nilüfer DEMİRKAN-JONES
Case Assignment in Turkish an English (Türkçe’de ve İngilizce’de Hal Çekimleri)   
 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ  

Prof. Dr. H. Yunus APAYDIN
Nikah Akdinin Mahiyeti ve İmam Nikahı Uygulaması   

Doç. Dr. Erdoğan PAZARBAŞI
Toplumsal Değişimin Kur’an’i Çerçevesi  

Yrd. Doç. Dr. Habil NAZLIGÜL
Gelibolulu Mustafa Ali’nin Hadis Bilgisi ve Yorumları Işığında Hadislere Tarihsel Bakış

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kamil CİHAN
Bilimler Tasnifi ve ibn Sina  

Yrd. Doç. Dr. Menderes GÜRKAN
Hanbeli Fıkıh Usulünün Doğuşu ve Gelişimi-I

Yrd. Doç. Dr. Abdullah ALPEREN
Türkiye’de İslami Modernleşme ve Fundamentalist Eğilimler Üzerine Bir Araştırma   

Dr. Seyfullah KORKMAZ
Türklerde Hoşgörü  

Öğr. Gör. Muharrem AKOĞLU
Hariciliğin Ortaya Çıkmasında Etkili Olan Sosyo-Kültürel Faktörler  

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÜNAL
Kitap Tanıtma: Metin AND, Minyatürlerde Osmanlı-İslam Mitologyası

Malcolm B. Hamilton,
Din ve Anlam
Çeviren: Doç. Dr. A. Vahap TAŞTAN

S.J. Jean Daniel, Hristiyanlık ve Diğer Dinler
Çevirenler: Yrd. Doç. Dr. Huzeyfe SAYIM, Ali ÇAVUŞOGLU

İbn Sina, Metafiziğe Giriş
Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kamil CİHAN

Eateh M. Sandeela, İslami Cezaların Ahlaki Yönü
Çeviren : Yrd. Doç. Dr. Ş. Selim HAS

Richard L. CORLISS, Schleiermacher’in Hermenotiği ve Tenkidi
Çeviren : Yrd. Doç. Dr. İbrahim GÖRENER

William James, Pragmatizm ve Din
Çeviren : Yrd. Doç. Dr. Celal TÜRER

Said b. Said el-Alevi, İctihad ve Ta’lil
Çeviren: Dr. Salim OZER  

Sabino S. Acquaviva, Kentleşme ve Din
Çeviren : Arş. Gör. Celaleddin ÇELİK

Dr. Horst Jürgen Helle, Din Sosyolojisinde Yeni Kuramlar
Çeviren : Arş. Gör. Celaleddin ÇELİK